Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Plán školení jednotky:

Plán odborné přípravy a výcviku JPO II Mosty u Jablunkova na rok  2017

Plán odborné přípravy pro výcvikový rok 2017 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR a náměstka MV č.47/05 a SIAŘ č.17 z 15.4.2003. – normy znalosti hasičů, která je zaměřena na pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH a obsahuje témata, uvedená v tomto plánu.

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.
 
 
Všichni členové jednotky
 
 
Leden   2017
ML Bojového řádu jednotek PO č.8/P - Hašení požáru při silném zakouření
ML Bojového řádu jednotek PO č.9/P - Přetlaková ventilace při zdolávání požáru – Odvedení horkého kouře
- Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
- Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
 
 
Únor   2017
Předlékařská první pomoc, neodkladná resuscitace – teoreticky, prakticky
Prostředky první pomoci na stanici a jejich praktické použití
- Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
- Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
školitel: Szotkowski Robert

Březen   2017
ML Bojového řádu jednotek PO č.1/Ob – Činnost jednotek při povodních
ML Bojového řádu jednotek PO č.35/P - Požáry na pilách a ve skladech dřeva
- Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
- Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
školitel: Kawulok David, Klus Jan 
 
Duben    2017
Prakticky, teoreticky - vyprošťovací prostředky ve vybavení jednotky
Prakticky – DN - vyprošťování osob z havarovaných vozidel
- Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
- Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
školitel: Szotkowski Jan, Lorek Vojtěch 
 
Květen    2017
Prakticky, teoreticky – zásahové vozy a jejich vybavení VPPO (umístění, parametry, zásady BOZP)
- Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
- Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
školitel: Szotkovski Michal, Karpecki Ondřej 
 
Červen    2017
ML Bojového řádu jednotek PO č. 1/L - Zásah s přítomností nebezpečných látek
ML Bojového řádu jednotek PO č. 10/L - Havárie ohrožující vody – Ropné havárie
- Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
školitel: Dyrčik Petr 
 
Červenec    2017
Lezecká příprava jednotky – teoreticky, prakticky
ML Bojového řádu jednotek PO č. 6/N - Nebezpečí pádu
- Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
školitel: Plešivčák Dalibor, Szotkowski Robert 
 
 
Srpen    2017
Hasební obvod – Poznávání hasebního obvodu, jeho zvláštností, specifik
 
 
Září    2017
ML Bojového řádu jednotek PO č. 1/N – Nebezpečí fyzického vyčerpání
ML Bojového řádu jednotek PO č. 5/N – Nebezpečí opaření
- Používání OOP při zásahu
- Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
školitel: Sobel David, Sikora Jakub 
 
Říjen    2017
ML Bojového řádu jednotek PO č. 9/N – Nebezpečí popálení
ML Bojového řádu jednotek PO č. 6/O - Průzkum
- Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti
školitel: Szotkowski Michal, Kufa Václav 
 
Listopad    2017
Opakování a doškolování probraných témat
 
 
Prosinec    2017
Vyhodnocení a přezkoušení odborné přípravy na závěr výcvikového roku.
( Musí být uvedeno v samostatném PROTOKOLU – viz další příloha z OP evidence Odborné přípravy ).
 
 
 
Technici strojní služby navíc
 
- Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 
 
 
Technici technické a chemické služby navíc
 
- Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 
 
 
Strojníci navíc
 
- Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
- Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
- Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
- Dálková doprava vody na místo zásahu
 

Každý měsíc - periodicky
Kondiční jízdy (dle ustanovení § 37 odst.2,písm. d ,vyhl.247/2001 Sb. ve znění 226/2005 Sb.) –  trasu a techniku před jízdou dohodnout s velitelem  JPO
 
 
Velitelé navíc
 
- Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
- Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
- Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
- Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
- Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
- Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
- Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
- Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
- Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
- Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
- Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
- Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
- Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
- Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
- Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
- Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
- Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
- Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
- Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
- Dálková doprava vody na místo zásahu
- Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
- Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
- Používání OOP při zásahu
- Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti
 
Listopad    2017
COP velitelů - V 16, určeno  jen pro JPO II a III
 
  Tučně psaná témata jsou povinná témata stanovená GŘ HZS ČR pro rok 2017
 Rozpracovaná témata a osnovy jednotlivých témat k odborné přípravě, se nacházejí v TEZÍCH, které jsou součástí Plánu odborné přípravy jednotky SDH obce.
 
Praktický výcvik odborné přípravy členů JSDH stanoví velitel jednotky. Časový rozsah a jednotlivá témata provedené odborné přípravy u členů je vedeno v záznamech z provedené odborné přípravy viz.- pracovní vzor presenčních  listin z OP(viz. příloha)
 
            Velitel jednotky může s přihlédnutím k hasebnímu obvodu jednotky, jejich předpokládané činnosti v operačním řízení a jejímu vybavení zvážit, zda proškolí i jiné metodické listy Bojového řádu nebo naopak, zda z plánu OP neproškolí ty typy požárů, se kterými se jednotka v rámci svého HO nesetká. ML / N (Nebezpečí)  musí být proškoleny všechny.
 
Členové, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu v jednotce, aby mohli vykonávat službu při zdolávání požáru samostatně musí byt splněn tento základ:
 
Základy odborné přípravy, tj.:základy cvičebního řádu a bojového řádu jednotek požární ochrany a používání ochranných pracovních prostředků při zásahu s přihlédnutím k předpokládané činnosti jednotky PO v operačním řízení a jejím vybavení. Odbornou přípravu provádějí velitelé jednotek PO i např. individuálně s novým členem.
 
Základní odborné přípravy v minimálním rozsahu 40 hodin se musí zúčastnit každý člen nejpozději do konce prvního roku od zařazení do jednotky PO.
 
Záznamy z odborné přípravy členů provádějící základní odbornou přípravu se vedou odděleně od ostatní  odborné přípravy na stejných tiskopisech.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one