Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Historie sboru v brožůrce vydané v roce 2003

Obsah:

 

1.   Slovo úvodem

2.   Historie založení prvních hasičských sborů v Mostech u Jablunkova

3.   Válečné a poválečné období

4.   Vývoj naší techniky

5.   JPO III Mosty u Jablunkova

6.   SDH Mosty u Jablunkova

7.   Zásahy z minulosti do současnosti

 

 

 
 

I. Slovo úvodem

 

Tak jako i v jiných obcích, i v Mostech u Jablunkova, vznikl první požární sbor již před vznikem samostatného československého státu. Důvodem byla hrozba požárů, které mnohdy vymýtily celé obce a města. Požární ochrana v té době nebyla organizovaná a hasební práce prováděl každý, kdo měl ruce a nohy a mnohdy docházelo k ještě větším tragédiím. Obce a města vydávaly požární řády, aby byli lidé připraveni na požáry, kde bylo uvedeno jak požárům předejít a jak jim čelit, ale ani to nebylo účinné a proto se lidé sdružili do sborů, které byly vojensky organizovány a kde se členové specializovali a zdokonalovali v obsluze a údržbě, stále dražší a technicky složitější hasící techniky.

 

Naši hasiči si výzbroj, výstroj i techniku museli kupovat za vlastní peníze, občas jim některý z movitějších občanů nějakou tu korunu přispěl, ale podstatnou část si vydělávali pořádáním kulturních a společenských akcí, pořádali dny otevřených dveří, požární soutěže, nacvičovali ochotnické divadlo a dokonce měli vlastní kapelu, která jim na tancovačkách hrála. Není divu, že právě v Mostech prokazatelně fungovaly dva hasičské sbory najednou a to se z vyprávění pamětníků dovídáme o dalších menších sborech, které ani nebyly registrovány a které ve své době vykonaly pořádný kus poctivé práce.

 

            Všem hasičům za to vřelý dík

                                                                       Kohut Tomáš

                                                                                  Starosta SDH

 

II. Historie založení hasičských sborů v Mostech u Jablunkova

 

Německý sbor - 6.6.1913 - úředně doložený den založení prvního hasičského sboru v Mostech u Jablunkova. Tento sbor byl do roku 1922 německý, od roku 1922 do roku 1939 byl polský a od roku 1939 do roku 1945 byl opět německý. Po válce byl pouze český sbor. Bohužel se o německém sboru nedochovaly žádné úřední ani jiné další záznamy mimo záznam v registraci pod signaturou X-1375/1 v Zemském archívu v Opavě. Po vzniku ČSR, následují další sbory, které působily samostatně a jejich činnost se překrývá, je doloženo, že v obci součastně působily dva hasičské sbory, ale je možné, že sborů v naší obci bylo více, zda se transformovaly do nástupnických nebo vznikly zcela nové popřípadě fungovaly současně dnes již nevíme.

 

Český sbor - založen v roce 1921 pod názvem - Sbor dobrovolných hasičů s českým velením, v roce 1926 přejmenován na - Hasičský sbor v Mostech u Jablunkova a v tomtéž roce změnou stanov opět - Sbor dobrovolných hasičů. Po válce, změna názvu, stanov a zákonů - Svaz požární ochrany až do roku 1991, kdy se vrátil staronový název - Sbor dobrovolných hasičů.

 

Zakládající členové:

Starosta                                Traťmistr Čoza

Velitel                    Učitel Mikušek

Členové                Zvyrtek Pavel z Kympy

                               Martynek Alois

                               Foks z Přiguna

                               Krejčí Foldýna a mnoho dalších včetně dále uvedených

                              

Vlastní kapela           Pošmistr Byrtus - Kapelník

                                   Foks Antonín

                                   Byrtus od Smyrečka

                                   Podešva z Budína

                                   Byrtus ze Závodí

                                   Křižánek z hospody na Mýtě a další …..

 

Hasičská zbrojnice - dřevěná bouda nad nádražím ve Foksově zahradě

Technika -       ruční stříkačka berlovka,

v roce 1929 koněspřežná stříkačka - funkční dodnes

 

Na fotografii z roku 1926:

                               Traťmistr Čoza

                        Učitel Mikušek

                        Učitel Mašek

                        Šotkovský ze Starého sklepu

                        Stolař Sikora

                        Lýsek zpoza Tunela

                        Dyrčík Josef zpoza Tunela

                        Kufa Jan od Muzyčki

                        Byrtus Ignác z Dolních Mostů

                        Wojtyla zpod Borovja

Padyšák Alois z Budína

                        Kufa Gabryš z Přislovja

                        Šotkovský Jan z Filůvky

                        Gawlas Alois z Filůvky

                        Lipovský od Hranice

                        Pindej Jan od Nádraží

                        Zvyrtek Pavel

                        Martynek Alois

                        Kufa Josef od Mikloška

                        Martynek Jan - Alzoček

                        Bojko Rudolf ze Šragů

                        Podešva od Taufra

                        Učitel Nechvátal - Jednatel

Fotografie hasičů z roku 1926: (viz fotografie níže)

 


 

Polský sbor původně - Ochotnicza straż ogniowa- založena a registrována v roce 1922, později změněna na - Ochotnicza Straż Pożarna - a to 5.9.1926.

 

Zakládající členové:

Starosta           Učitel Pazdziora

Velitel             Czudek Pavel

Členové           Czudek Antonín

                        Kawulok Gustav z Čambarně

                        Szotkowski Josef - Radniok

                        Martynek Josef - Od fojta

                        Burý Pavel zpoza potoka

                        Hofman Josef a Drong Alois

 

Sídlo               Hospoda u Czudka a později si postavili hasičskou zbrojnici na kopečku, která fungovala až do roku 1983.

 

Technika       Původně ruční berlovky, v roce 1924 si koupili konězpřežnou stříkačku, která byla v osmdesátých létech pro nedostatek prostor v nové hasičské zbrojnici vyvezena za zbrojnici a tam pozvolna zcela zdevastována spolu s dvoukolovým navijákem na hadice a výsuvným dvoukolovým ocelovým žebříkem.

 

III. Válečné a poválečné období

 

Oba fungující sbory postupně v době války upadají pro nedostatek silných a schopných mužů, kteří byli povoláni do války nebo odvlečení do pracovních táborů. Za války vzniká sbor, který vede obchodník Delong a členy jsou většinou důchodci a ranění z války.

 

Po válce ožívá sbor, jehož předsedou je Drábek Oldřich a velitelem je Kufa Josef, vrátili se i mnozí staronoví členové např. Zvyrtek Pavel, František Šotkovský a mnoho jiných. Výrazně ožívá spolkový život a je navazována spolupráce mezi sbory - Krásno nad Kysúcou a Bystřice nad Olší.

 

 

 

IV. Vývoj naší techniky

 

Techniku si zprvu kupují sami za své, později kolem roku 1957 je již technika přidělována podle možností a podle místa kde hasiči zasahují.

 

Bohužel vývoj techniky našich hasičů před válkou a během ní není nikde doložen, můžeme se jen domnívat s čím naši předchůdci zasahovali. Jak je výše uvedeno víme, že český i polský sbor vlastnil koněspřežné stříkačky a berlovky, ale další vybavení nelze dohledat.

 

Stará hasičská technika, již technicky nestačí a je tudíž nahrazovaná novější a výkonnější, technicky složitější a dražší.

 

Technika v minulosti:

 

PS 8                                 požární stříkačka, tu si hasiči zakoupili sami a byla ve sboru do osmdesátých let.

TATRA CHEVROLET  nákladní vozidlo, které si koupili hasiči, pozdější osud není znám.

TATRA                           nákladní vozidlo, které bylo složeno ze dvou starých vozidel, které již byly vyřazeny. Vozidlo během krátké doby dosloužilo úplně.

Škoda - RN 1957           první nákladní vozidlo, které bylo sboru přiděleno. Při dopravní nehodě shořelo.

TATRA 805 1963 - 79   nové nákladní vozidlo dovezené z Frýdku - Místku (dovezli ho Šotkovský František, Taufer Antonín, a Fiedor František.)

ROBUR       1979 - 82   nákladní vozidlo, které bylo později převedeno do Písku u Jablunkova.

Škoda 706    1982 - 00   cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTHP, později prodána do Písku

 

Technika v současnosti:

Liaz 101.860   11.8.2000   cisternová automobilová stříkačka CAS K 25

Ford Transit    13.3.2003   dopravní automobil

                       

Spojové prostředky:

1x automobilová radiostanice MOTOROLA GM 950 - PFM 775

1x automobilová radiostanice MOTOROLA GM 340 - PFM 776

2x kapesní radiostanice MOTOROLA GP 340 - PFM 777, PFM 778

1x kapesní radiostanice BENDIX-KING - GBC 588, (PFM 779)

1x mobilní telefon velitele JPO III

 

Čerpadla a agregáty:

PS8                         1951  požární stříkačka o výkonu 800L/min

PPS12                     1972  požární stříkačka o výkonu 1.200L/min

PS12                      2002  sportovní požární stříkačka

PPCA - Honda                   9.3.2001   nové plovoucí čerpadlo o výkonu 800L/min

EPČ 220V               2000 elektrické ponorné čerpadlo - 240L/min

EPČ 380V                        elektrické ponorné čerpadlo - 3.000L/min

Motorová pila  20.2.2003       nová motorová pila OLEO-MAC 962/47

Rozbrušovačka                        1996   motorová rozbrušovačka STIHL TS 350

Ochranné prostředky:

4x dýchací přístroj SATURN S7 vč. náhradních tlak. lahví

4x zásahový kabát Fireman III, IV.

6x zásahová přilba GALLET

7x zásahová obuv FIRE FLASH

 

 

V. JPO III Mosty u Jablunkova

 

Velitel jednotky       Kohut Radomír

Velitelé družstev      Kohut Richard

                                 Kohut Tomáš

Strojníci                    Bazgier Zdeněk

                                 Bojko Libor

                                 Ing. Bojko Vlastimil

                                 Gazur Jan

                                 Juroszek Vladislav

                                 Kluz Martin

Starší hasiči              Brozda Milan

                                 Bulawa Jiří

                                 Paušo Marek

                                 Reichenbach Marián

                                 Samiec Václav

                                 Taufer Petr

Hasiči                       Argaláš Michal

                                 Szotkowski Michal

                                 Šotkovský Jan

 

 


Jednotka JPO III Mosty u Jablunkova je schopná účinně zasahovat u:

Požárů                       

Dopravních nehod

Živelních pohrom

Úniku ropných produktů, kapalin a plynů

Technických pomocí

                 Čerpání a odčerpávání vody

                 Rozebírání konstrukcí

                 Vnikání do uzavřených prostor

                 Práce ve výškách                          

                            Odchyt a likvidace obtížného hmyzu

     Vyhledávání osob

                            Požární asistence a hlídky

 

VI. SDH Mosty u Jablunkova

 

Sbor dobrovolných hasičů, je občanské sdružení, které působí na poli požární ochrany. Tvoří jej členové činní (27), mladí hasiči (15) a členové podporující (5). 

 

Starosta                           Kohut Tomáš

Náměstek starosty           Bazgier Zdeněk

Velitel jednotky              Kohut Radomír

Zástupce velitele             Kohut Richard

Jednatel                           Reichenbach Marián

Hospodář                         Juroszek Vladislav

Preventista               Ing. Bojko Vlastimil

Předseda KRK                Brozda Jan

Člen KRK                       Czeczotka Rudolf

Revizor účtů                    Samiec Václav

Referent CO                    Bojko Roman

 

VII. Zásahy z minulosti do současnosti

 

1913                                Požár chalupy, p. Szotkovski Josef, Kawulok Jan - Mosty Kawulacký dvůr

1915                Požár chalupy od komína, p. Paduch Pavel - Mosty u Barana

1923                                Požár chalupy od blesku, p. Kohut Josef osada Gorka

1925                Požár chalupy od blesku, p. Kohut Pavel osada Gorka

1930                Požár chalupy od kamen, p. Kovoliček - Dolní Mosty

1938                Požár chalupy od blesku, p. Kawulok Josef - Viščořonka

1938                                Požár chalupy v Mostech č.p. 155 p. Marszalek Alois. Požár vznikl od kamen v kuchyni a zemřela i sedmiletá dcera Helena.

1942                Požár hospodářské budovy, p. Byrtus Josef Mosty č. 843

1945                                Požár chalupy a chléva v osadě Kičera, Mosty č. 308, p. Hus Jan, požár vznikl od blesku.

1947                Požár hospodářské budovy, p. Havlíčková Marie - Mosty č. 292, uhořely dvě krávy

1949                                Požár chalupy a hospodářské budovy, p. Špyrc osada Gorka, uhořely dvě krávy.

1949                Požár hospodářské budovy, p. Koza Josef Dolní Mosty u Michálkové

1951                Požár chalupy v osadě Gorka, od blesku, p. Cienciala F.

1952                                Požár domu od blesku, p. Turek Pavel - Mosty č. 369

1952                                Požár hospodářské budovy, p. Kubiesa Pavel - Šance

1952                Požár hospodářské budovy, p. Drong Josef - Šance Šura

1952                Požár chalupy od el. instalace, p. Turek Antonín

1953                                Požár chalupy a chléva, který vznikl od blesku, zahynul majitel Marszalek Jakub a uhořela kráva.

1955                                            Požár chalupy od blesku, p. Kluz Pavel - Mosty č.70

1965                Požár chalupy, dvou chlévů a dvou stodol, p. Placzek a p. Fox - Mosty 105 a 107.

1969                Požár hospodářské budovy - samovznícení, p. Kufa Alois - Za tunelem

1972 - 13.3.    Požár lesa - vina pracovníků chaty Gírová

1976 - 30.6.    Požár paseky u smrkových houštin na Černém Grůni

1976                Požár horské chaty Tetřev v Horní Lomné

1978 - 7.měs.  Požár dřevěného domku p. Josefa Rylka na Gírové

1978                Požár stodoly od blesku, p. Štefek Pavel - Dolní Mosty

1986                                Požár hospodářské budovy, p. Turek František - Mosty č. 45

1988                Požár domku od skládky uhlí, zemřela majitelka p. Niedobová Anna - Mosty č. 39

1996 - 21.4.    Požár trávy na Půlgrůni

1998 - 7.1.      Požár chaty Skalka

1998 - 3.7.      Samovznícení uhlí, p. Sobel Vladislav

1998 - 23.8.    Požár srubové chatky

1998 - 5.12.    Požár kravína

1998 - 6.12.    Požár kravína

1999 - 5.3.      Požár kravína

1999 - 4.9.      Dopravní nehoda - Liaz a Felície

1999 - 28.5.    Požár lesa na Pulgrůni

1999 - 2.7.      Požár osobního vlaku

1999 - 21.7.    Požár stodoly p. Fiedora Františka 339

1999 - 1.9.      Dopravní nehoda , násl. požár vozidla Škoda, zahynul mladý řidič Alfréd Turek

2000 - 23.6.    Dopravní nehoda - TIR a BMV

2001 - 8.4.      Požár dřevěné chatky

2001 - 8.6       Požár dřevěné boudy

2001 - 1.8.      Požár elektroinstalace v rodinném domku č.p. 137

2001 - 24.10.  Požár hospodářské budovy v obci Hrčava

2002 - 29.3.    Požár vozidla Škoda - Mosty Filůvka

2002 - 14.6.    Požár dvoupatrové dřevěné chatky

2002 - 21.6.    Požár dřevěnice a části obytného domu, Mosty 259

2002 - 19.7.    Požár stodoly v obci Písečná

2002 - 18.9.    Požár briket v Bukovci č.125

2002 - 5.10.    Únik zemního plynu po poškození středotlakého potrubí

2002 - 28.10.  Větrná smršť - odstranění polomů z komunikací

2002 - 16.11.  Dopravní nehoda kamionu - nájezd na komunikaci I11

2003 - 30.1.    Únik nafty z havarovaného vozidla do Šlahorova potoka.

2003 - 20.3.    Požár stodoly - Dolní Mosty

2003 - 30.3.    Požár suché trávy v Bocanovicích

2003 - 31.3.    Požár suché trávy v Mostech na Čuplu

2003 - 1.4.      Požár suché trávy v Mostech v Bahně

2003 - 14.4.    Dopravní nehoda - Škoda a Renault
14.02.2013 10:39:13
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one