Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 
msk_logo_2.jpg
Název projektu: Hasiči Mosty u Jablunkova
Účel projektu: Pořízení slavnostního vyšívaného praporu a vycházkových stejnokrojů u příležitosti 105 výročí založení sboru a pořízení sportovního vybavení na požární sport a soutěže TFA
Cíle projektu:
Prvním cílem projektu je vytvoření základního symbolu reprezentujícího náš spolek. Jedná se tedy o pořízení kompletního slavnostního vyšívaného praporu a tří vycházkových uniforem pro vlajkonosiče. O pořízení praporu náš spolek usiluje už mnoho let. Každoročně se účastníme různých obecních, regionálních i mezinárodních akcí a slavností, Mší Svatého Floriána, ale také hasičských pohřbů a tento základní symbol nám výrazně chybí. Naši partneři z družebních sborů z Polska - OSP Istebna Centrum i ze Slovenska - DHZ Svrčinovec, své prapory již mají a při těchto příležitostech náležitě využívají, a proto bychom chtěli tuto tradici a spolupráci dále rozvíjet.  Slavnostní prapor náš spolek pořizuje na veškeré budoucí významné kulturní, sportovní i společenské události a akce s dobou používání praporu převyšující stopadesát let. Náš spolek má už nyní za sebou stopětiletou činnost a tento symbol, bude nás a naše následovníky svou životností tedy provázet další stovky let. Grafickou podobu praporu, již máme zpracovanou a schválenou a prapor včetně příslušenství je již objednán a je už v současné době ve výrobě. Jeho představení veřejnosti by mělo proběhnout u příležitosti 105 výročí založení našeho sboru. V rámci našeho výročí, budeme pořádat mezinárodní taktické cvičení na základní škole v Mostech u Jablunkova dne 1.6.2018 v 9:00. Dále pak bude náš prapor přítomen na všech letošních akcích a soutěžích našeho spolku. Význam tohoto projektu je tedy dle teritoriálního hlediska zejména místní a cílovou skupinou jsou všichni naši členové spolku a družebních sdružení, včetně občanů naší obce, kteří se akcí zúčastní. Druhým cílem projektu je podpora naší sportovní činnosti. Pro provádění hasičských secviků a zejména pro pořádání sportovních soutěží nám chybí elektročasomíra. Naše družstva mladších i starších mladých hasičů, žen i mužů se připravují a soutěží nejen v požárním útoku. Jednotlivci i družstva se účastní soutěží TFA a to ve všech kategoriích - mladší/starší mladí hasiči děvčata/chlapci, junioři, muži do 35let, muži nad 35 let a ženy. Pro naše potřeby již máme objednanou (a je ve výrobě) multifunkční elektročasomíru, která bude univerzální, jak pro požární útoky na dva sklopné terče, tak pro soutěže TFA a to až na dvě samostatně měřené tratě, ale i například na silovou soutěž Karpatský šerpa, kterou náš sbor také pořádá. Časomíra včetně příslušenství, bude dodána i se speciálním softwarem.  V rámci celoroční činnosti a tohoto projektu letos pořádáme soutěž TFA Beskydský železný hasič dne 19.5.2018 v kategoriích mladší/starší mladí hasiči rozdělení ještě na děvčata/chlapce, dále pak junioři od 15 do 18let, pak ženy od 15 let, muži A od 18 do 35 let a muži B nad 35 let. Celkem tedy osm kategorií.  Loni se soutěže zúčastnilo celkem 124 soutěžících jak z ČR, tak z Polska i ze Slovenska. viz:  http://hasicimosty.rajce.idnes.cz/2017_-_TFA_Beskydsky_zelezny_hasic_Mosty/  Dále pořádáme pohárovou soutěž v požárním sportu dne 7.7.2018 v kategoriích mladší/starší mladí hasiči, muži i ženy  viz: http://hasicimosty.rajce.idnes.cz/2017_- _Poharova_soutez_v_Mostech/ Dále to bude soutěž Karpatský šerpa dne 11.8.2018 v kategoriích šerpové/šerpyně viz: http://hasicimosty.rajce.idnes.cz/2017_-_Karpatsky_serpa/ A letos budeme v září pořádat i putovní soutěž Dřevěný Lojza, která v loňském roce proběhla v Horní Lomné viz: http://hasicimosty.rajce.idnes.cz/2017_- _Soutez_Dreveny_Lojza_v_Horni_Lomne/ Význam i druhého cíle projektu, je z hlediska teritoriálního také místní. Cílovou skupinou jsou naši sportovci od mladých hasičů až po hasičské veterány, kterým časomíra zajistí kvalitní  přípravu a nesporné sportovní výsledky.  Celý projekt tedy zahrnuje celoroční činnost našeho spolku ve všech oblastech. Do uznatelných nákladů tohoto projektu pak neuvádíme další naše finanční náklady jako pohoštění účastníků a organizátorů všech námi plánovaných akcí, sportovní trofeje, poháry a medaile. V neposlední řadě je třeba zmínit i organizační, přípravné i realizační práce, které zajišťují naší členové bezplatně.
CCI11102018_0002.jpg
CCI11102018_0001.jpg
Mosty - znak, domovenka-01.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one