Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 
msk_logo_2.jpg
V roce 2019 jsme požádali Moravskoslezský kraj o dotace na tři naše projekty. Ve všech třech žádostech jsme uspěli a dotace obdrželi za což velmi děkujeme a máme rádi náš Moravskoslezský kraj.

Projekt:                                        TFA Beskydský železný hasič
Celkové náklady projektu:         115.000 Kč
Dotace:                                           80.000 Kč
Vlastní prostředky:                        35.000 Kč


Popis projektu:
V letošním roce náš spolek dne 18.5. pořádá už osmý ročník soutěže TFA Beskydský železný hasič. Silová soutěž je založena na pravidlech TFA, tedy volně přeloženo "nejsilnější hasič přežije". Naše soutěž je zařazená do seriálu soutěží TFA BŽH, které probíhají i v dalších obcích (Hnojník-Písečná-Bukovec-Mosty-Svrčinovec-Jablunkov-Komorní Lhotka-Písek). Jako jediní z pořadatelů máme až osm kategorií a to: mladší mladí hasiči do 8 let dívky/kluci, starší mladí hasiči od 9 do 15 let dívky/kluci, pak máme kategorii junior od 15 do 18let, kategorii ženy od 15 let, kategorii "A" muži od 15 do 34 let a kategorii "B" muži nad 35 let. V loňském roce se naší soutěže zúčastnilo celkem 72 mladých hasičů, kdy nejmladším byly pouhé tři roky, ale i tak svou trať zvládli a všichni doběhli do cíle. Soutěžilo 15 Juniorů, 16 žen a 21 mužů v kategorii A a 5 v kategorii B. Tedy celkem se soutěže zúčastnilo 129 soutěžících.
Letos bychom soutěž rádi otevřeli pro více soutěžících zejména v kategorii mladých hasičů. Bohužel v naší obci nemáme potřebné materiálně technické zázemí pro pořádání soutěže. V minulých ročnících se nám z našich prostředků už podařilo postupně zajistit množství potřebných překážek na vytvoření disciplín, ale chybí nám základní zázemí pro soutěžící i pro diváky. Soutěž pořádáme na "zelené louce" a v rámci tohoto projektu chceme pořídit skládací trubkový stan 6x12m včetně setů skládacích stolů a laviček, ve kterém by si mohli soutěžící odložit svoje věci, převléct se a případně sníst jídlo. Dále chceme pořídit atypický Hammer box vhodný jak pro malé děti tak i pro dospělé a chceme pořídit i záznamové zařízení na přilbu závodníka pro videodokumentaci tratí. Pro závodníky a pořadatele v rámci projektu pořídíme účastnické trička s potiskem a logem MSK. I přes pořízení stanu, stolů a laviček v rámci tohoto projektu, bude zázemí pro pořádání této akce nedostatečné, proto chceme v rámci dalšího projektu dokoupit ještě další malý a velký stan, stoly a lavičky, které samozřejmě využijeme i u této akce.
Projekt má MÍSTNÍ význam a je věcně zaměřen na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení drobného dlouhodobého majetku pro pořádaní soutěží v požárním sportu a uspořádání akcí spolku, projektů a činností pro děti a mládež a reprezentaci kraje.
Projekt:                                        Soutěže v PS a Karpatský šerpa
Celkové náklady projektu:         115.000 Kč
Dotace:                                           80.000 Kč
Vlastní prostředky:                        35.000 Kč


Popis projektu:
Cílem projektu je technické a materiální zabezpečení pořádání sportovních akcí hasičů v rámci naší obce. Dne 6.7. budeme pořádat soutěž v požárním sportu v Mostech u Jablunkova v kategoriích mladší mladí hasiči, starší mladí hasiči, ženy i muži. Soutěž je zařazená do okrskového i okresního poháru. V loňském roce se naší soutěže zúčastnily tři družstva mladších MH, sedm družstev starších MH, jedenáct družstev mužů a osm družstev žen. Soutěže probíhaly na asfaltové silnici u nádraží ČD. Bohužel kvůli opakovaným úrazům nejen při soutěžích, ale i při secvicích a z důvodu, že komunikace je veřejná, jezdí a parkují na ní auta, tak nejsme schopni zde zajistit bezpečnost sportujících. V rámci zázemí soutěže jsme využívali cca 50m vzdálený areál SRPŠ, který ovšem obec revitalizovala, čímž zásadně omezila možnost tento areál pro náš účel využívat. Rozhodli jsme se soutěž přemístit na "zelenou louku" k obecnímu úřadu, kde ovšem zcela chybí jakékoli zázemí pro pořádání takovéto sportovní akce. Z tohoto projektu chceme pořídit nejnutnější vybavení, tedy ocelový trubkový stan 6x12m a deset setů stolů s lavičkami pro zajištění stravování soutěžících a také pro diváky. Dále pořídíme kompletní skládací nůžkový stan 3x6m ve kterém bude umístěná prezentace soutěže a elektročasomíra. Dále budou pořízeny trička pro pořadatele a rozhodčí. Sportovní poháry - celkem čtyři sady 1-3místo v daných kategoriích + medaile pro mladé hasiče. Další i pro tuto soutěž nejnutnější vybavení chceme pořídit v rámci dalších projektů Beskydský železný hasič a Hasiči Mosty - soutěže budou probíhat na stejném prostoru a vyžadují spojení technických prostředků ze všech tří projektů na každou jednotlivou soutěž.
Náš sbor bude dne 21.9. pořádat další soutěž Karpatský šerpa. Jedná se už o pátý ročník vytrvalostní silové soutěže, která zejména naše hasiče, hasičky i mladé hasiče připravuje na fyzickou zátěž a doplňuje tak přípravu na soutěže TFA. Soutěže se účastní tříčlenná družstva, která mají za úkol v nosičích vynést zátěž od hasičské zbrojnice až na turistickou chatu Skalka - je to cca 4000m do kopce s převýšením cca 400m. Šerpové na nosiči nesou padesátilitrový sud piva, šerpyně patnáctilitrový sud a šerpyňčata podle fyzické zdatnosti a věku od jedné po pět lahví coca-coly. Loni nám nepřálo počasí, ale i přesto se soutěže účastnilo pět družstev šerpyňčat, dvě družstva šerpyň a šest družstev šerpů. V rámci tohoto projektu dostanou soutěžící účastnické trička a čelenky s logem MSK. Zakoupíme poháry 1-3místo + účastnické medaile. V rámci soutěže podáváme soutěžícím tekutiny - ochranné nápoje a pohoštění formou nákupu potravin ze kterých uvaříme guláš, který jim pak v cíli vydáváme. Dále dokoupíme krosny - nosiče pro šerpy. Samozřejmě budeme i pro tuto soutěž využívat stany a lavičky pro vytvoření zázemí, které chybí nejen na startu soutěže, ale i v cíli. Projekt má MÍSTNÍ význam a je věcně zaměřen na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení drobného dlouhodobého majetku pro pořádaní soutěží v požárním sportu a uspořádání akcí spolku, projektů a činností pro děti a mládež a reprezentaci kraje.
Projekt:                                        Hasiči Mosty
Celkové náklady projektu:         115.000 Kč
Dotace:                                           80.000 Kč
Vlastní prostředky:                        35.000 Kč


Popis projektu:
Náš spolek má 35 registrovaných sportovců ve věku do 18 let a 39 sportovců nad 18 let. Tedy celkem má spolek 74 registrovaných aktivních sportovců v požárním sportu a soutěžích TFA. Pro secviky a soutěže nám zásadně chybí bezpečné sportoviště a sportovní vybavení včetně osobních ochranných pomůcek. Secviky i soutěže v požárním sportu jsme prováděli na asfaltové silnici u nádraží ČD. Jedná se o veřejnou komunikaci, kde jezdí a parkují automobily, mezi nimiž jsme cvičili i s dětmi. Pravidelně docházelo ke zraněním cvičících i soutěžících hasičů, od drobných odřenin až po vyražené zuby po pádu na asfaltu. Samozřejmě při běhání a tahání hadic po asfaltu, jsme neúměrně opotřebovávali vybavení, které nyní neodpovídá potřebám a bezpečnosti. Rozhodli jsme se ukončit secviky i soutěže na asfaltové ploše a vytvořit nové sportoviště na "zelené louce" u obecního úřadu. S tím jsou spojené výrazné finanční náklady, které se snažíme zajistit i cestou těchto účelových dotací MSK. Chtěli bychom docílit, aby nedocházelo ke zraněním sportovců, mohli kdykoli cvičit a soutěžit na volné ploše, bez nutnosti omezovat dopravu, nebo kličkovat mezi vozidly, beze strachu že dojde ke zranění protože nemáme vhodné ochranné prostředky, obuv nebo poškozené vybavení.
V rámci tohoto projektu chceme pořídit sportovní obuv, dresy, mikiny, hadice, přilby a rozdělovač. Veškeré toto sportovní vybavení nám zlepší naše sportovní výkony a bezpečnost našeho sportování. Dále chceme pořídit nové židle do naší klubovny abychom mohli zlepšit vybavení zázemí našeho spolku a nemuseli sedět na zemi při činnostech spojených s výukou a školeními nejen mladých hasičů. Projekt má MÍSTNÍ význam a je věcně zaměřen na soutěže v požárním sportu mládeže, dětí a dospělých, pořízení vybavení pro zabezpečení družstva v požárním sportu, pořízení drobného dlouhodobého majetku pro pořádaní soutěží v požárním sportu a uspořádání akcí spolku, projektů a činností pro děti a mládež a reprezentaci kraje.
V rámci realizace projektu Hasiči Mosty, jsme pořídili z dotace MSK, část sportovní obuvi, týmových dresů a mikin a také jsme dovybavili naší klubovnu pořízením nových židlí. Z vlastních nákladů jsme pak pořídili sportovní hadice, proudnice i rozdělovovač a také nové ochranné přilby pro mladé hasiče.  
Mosty - znak, domovenka-01.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one