Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výpis událostí za rok 2003

Pořadí: - ECUD: - Den.Měsíc.Rok - Událost - Podtyp - Obec
1 - 0 - 30.1.2003 - Únik látek - únik ropného produktu - Mosty u Jablunkova 
1 - 0 - 31.1.2003 - Únik látek - únik ropného produktu - Mosty u Jablunkova 
1 - 0 - 6.2.2003 - Únik látek - únik ropného produktu - Mosty u Jablunkova 
2 - 0 - 3.2.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
3 - 0 - 7.2.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
4 - 0 - 17.2.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
5 - 0 - 19.2.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
6 - 0 - 25.2.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Dolní Lomná
7 - 0 - 26.2.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Dolní Lomná
8 - 0 - 27.2.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
9 - 0 - 2.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Dolní Lomná
10 - 0 - 20.3.2003 - Požár - průmysl., zemědělské objekty, sklady - Mosty u Jablunkova 
11 - 0 - 22.3.2003 - Požár - průmysl., zemědělské objekty, sklady - Mosty u Jablunkova 
12 - 0 - 24.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
13 - 0 - 25.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
14 - 0 - 26.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
15 - 0 - 27.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
16 - 0 - 28.3.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
17 - 0 - 30.3.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Bocanovice
18 - 0 - 31.3.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
19 - 0 - 1.4.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
20 - 0 - 1.4.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
21 - 0 - 3.4.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
22 - 0 - 14.4.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
23 - 0 - 15.4.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
24 - 0 - 18.4.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
25 - 0 - 19.4.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
26 - 0 - 23.4.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
27 - 0 - 3.5.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
28 - 0 - 4.5.2003 - Technická havárie - havárie na vodním hospodářství obce - Mosty u Jablunkova 
29 - 0 - 6.5.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
30 - 0 - 12.5.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
31 - 0 - 14.5.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Jablunkov
32 - 0 - 15.5.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
33 - 0 - 20.5.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
34 - 0 - 20.5.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
35 - 0 - 23.5.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Jablunkov
36 - 0 - 26.5.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
37 - 0 - 26.5.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Jablunkov
38 - 0 - 28.5.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
39 - 0 - 29.5.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
40 - 0 - 3.6.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
41 - 0 - 7.6.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
42 - 0 - 11.6.2003 - Živelní pohroma - větrná smršť - Mosty u Jablunkova 
43 - 0 - 13.6.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
44 - 0 - 15.6.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
45 - 0 - 29.6.2003 - Únik látek - únik ropného produktu - Mosty u Jablunkova 
46 - 0 - 30.6.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
47 - 0 - 2.7.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
48 - 0 - 2.7.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
49 - 0 - 9.7.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
50 - 0 - 11.7.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
50 - 0 - 10.7.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
50 - 0 - 9.7.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
51 - 0 - 12.7.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Písečná
52 - 0 - 16.7.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
53 - 0 - 17.7.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
54 - 0 - 18.7.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
55 - 0 - 21.7.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
56 - 0 - 30.7.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
57 - 0 - 3.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
58 - 0 - 4.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
59 - 0 - 8.8.2003 - Technická havárie - technologická pomoc - Mosty u Jablunkova 
60 - 0 - 8.8.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
61 - 0 - 11.8.2003 - Technická havárie - technologická pomoc - Mosty u Jablunkova 
62 - 0 - 12.8.2003 - Technická havárie - technologická pomoc - Mosty u Jablunkova 
63 - 0 - 13.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
64 - 0 - 19.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
65 - 0 - 19.8.2003 - Planý poplach - nenahlášené pálení - Mosty u Jablunkova 
66 - 0 - 20.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
67 - 0 - 27.8.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
68 - 0 - 27.8.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
69 - 0 - 30.8.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
70 - 0 - 4.9.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
71 - 0 - 8.9.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
72 - 0 - 10.9.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
73 - 0 - 15.9.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
74 - 0 - 16.9.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
75 - 0 - 18.9.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
76 - 0 - 18.9.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
77 - 0 - 19.9.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
78 - 0 - 22.9.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
79 - 0 - 22.9.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
80 - 0 - 2.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
81 - 0 - 2.10.2003 - Požár - nízké budovy - Mosty u Jablunkova 
82 - 0 - 3.10.2003 - Technická havárie - odchyt a likv. obt. hmyzu - Mosty u Jablunkova 
83 - 0 - 6.10.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
84 - 0 - 6.10.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
85 - 0 - 11.10.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
86 - 0 - 16.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
87 - 0 - 18.10.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
88 - 0 - 20.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
89 - 0 - 21.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
90 - 0 - 22.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
91 - 0 - 23.10.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
92 - 0 - 23.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
93 - 0 - 25.10.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
94 - 0 - 27.10.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
95 - 0 - 28.10.2003 - Požár - prověřovací cvičení - Dolní Lomná
96 - 0 - 29.10.2003 - Požár - nízké budovy - Písečná
97 - 0 - 29.10.2003 - Požár - lesní, polní porost, tráva - Mosty u Jablunkova 
98 - 0 - 31.10.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
99 - 0 - 12.11.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
100 - 0 - 14.11.2003 - Požár - prověřovací cvičení - Mosty u Jablunkova 
101 - 0 - 14.11.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
102 - 0 - 15.11.2003 - Požár - nízké budovy - Jablunkov
103 - 0 - 15.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
104 - 0 - 17.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
105 - 0 - 17.11.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
106 - 0 - 18.11.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
107 - 0 - 20.11.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
108 - 0 - 20.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
109 - 0 - 20.11.2003 - Technická havárie - odstraňování překážek - Mosty u Jablunkova 
110 - 0 - 21.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
111 - 0 - 21.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
112 - 0 - 28.11.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
113 - 0 - 28.11.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
114 - 0 - 4.12.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
115 - 0 - 5.12.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
116 - 0 - 5.12.2003 - Technická havárie - náhrada nefunkčního zařízení - Mosty u Jablunkova 
117 - 0 - 6.12.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
118 - 0 - 7.12.2003 - Živelní pohroma - větrná smršť - Mosty u Jablunkova 
119 - 0 - 9.12.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
120 - 0 - 19.12.2003 - Technická havárie - čerpání a odčerpávání vody - Mosty u Jablunkova 
121 - 0 - 19.12.2003 - Dopravní nehoda - silniční - Mosty u Jablunkova 
122 - 0 - 22.12.2003 - Technická havárie - odstr. nebezpečných stavů - Mosty u Jablunkova 
123 - 0 - 24.12.2003 - Technická havárie - spolupráce se složkami IZS - Mosty u Jablunkova 
124 - 0 - 26.12.2003 - Technická havárie - asistence u sport. a kulturních akcí - Mosty u Jablunkova 
17.03.2009 07:55:22
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one