Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova

 

Ke dni 1.1.2007, naše sdružení tvoří šest mladých hasičů, osm členů podporujících a čtyřiatřicet členů činných, kteří tvoří dvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II.

Minulý rok byl rokem rekonstrukce naší hasičské zbrojnice. Rekonstrukci jsme zahájili v dubnu kompletní výměnou oken. Dodavatelem oken byla firma DECRO Bzenec a práce spojené s demontáží starých oken a zapravením nových oken, jsme si provedli sami. Kompletní výměna všech třiadvaceti oken stála obecní pokladnu celkem 159.535,50 Kč. Dále jsme pokračovali v rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice. Nejprve jsme odstranili věž na sušení hadic a rozebrali jsme starou střechu, potom jsme zvýšili obvodové zdi a vybetonovali nový pevný věnec. Pila Bocanovice, nám dodala kompletní krovy stavebnicového typu, takže během jednoho dne jsme měli celou střešní vazbu hotovou. Tato firma se dále podílela i na zateplení a obložení střešní konstrukce a s odvedenou prací, jsme byli nadmíru spokojeni. Na střechu jsme si vybrali lehkou plechovou střešní krytinu, kterou nám dodal včetně montáže Petr Šebest, pokrývač z Jablunkova. I s firmou Petr Šebest, jsme byli spokojeni. Celková rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice stála obecní pokladnu 729.720,50 Kč. V souběhu s rekonstrukcí střechy, firma Jan Kohut z Mostů u Jablunkova, provedla zateplení celé fasády hasičské zbrojnice, která stála obecní pokladnu celkem 237.190,- Kč. Dále jsme provedli úpravu plynového rozvodu a ústředního topení v ceně 44.145,-Kč. Celkové náklady z rozpočtu obce na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je majetkem obce, se vyšplhaly až na částku 1.170.591,- Kč. Na snížení vzniklých nákladů se podílela pouze Česká pojišťovna, která vyplatila pojistné plnění v částce 300.000,- Kč za poškození střechy v zimním období, ale oslovili jsme například i státní podnik Lesy ČR, kde jsme ale neuspěli s požadavkem o dřevní hmotu. Tato rekonstrukce by byla výrazně dražší, kdyby všichni členové sboru i rodinní příslušníci, neodpracovali většinu práce spojené s rekonstrukcí. Celkem bylo na rekonstrukci odpracováno 5.315 hodin a sbor investoval z vlastních zdrojů částku bezmála 120.000.- Kč, jak na financování občerstvení brigádníků, tak na nákup nábytku a vybavení do podkrovní kulturní místnosti. Členové a zaměstnanci nepracovali pouze na rekonstrukci střechy, bylo zapotřebí udržet akceschopnost jednotky PO a souběžně pracovat i na jiných akcích například na kanalizaci rodinných domů, bazéně a ostatních pracích pro obec. V součtu bylo odpracováno pro obec 2.865 hodin, dále na údržbě opravách a provozování obecních vodojemů jsme odpracovali celkem 749 hodin, údržba techniky celkem 738 hodin a tak bych mohl pokračovat dále, protože evidujeme celkově na brigádách 10.036 hodin. K tomuto číslu je třeba započítat i provedená povinná školení členů zásahové jednotky v součtu 1.290 hodin a dalších 2.517 hodin, bylo odpracováno u zásahů naší jednotky, takže suma všech hodin je neuvěřitelných 13.843 hodin a dalších 60.739 hodin, bylo odslouženo v systému pohotovostí naší jednotky.

V roce minulém naše jednotka eviduje celkem 274 událostí a to 20 dopravních nehod, 4 plané poplachy, 16 požárů, 6 úniků nebezpečných látek, 7 živelních pohrom, 17 požárních asistencí a 204 technických havárií z čehož bylo 90 x odstraňování nebezpečných stavů, 26 x odstraňování překážek, 23 x náhrada nefunkčního zařízení, 23 x jsme likvidovali bodavý hmyz, 14 x odčerpávání vody, 12x provizorní oprava, 5x otevření uzavřených prostor, 4x rozebírání konstrukcí, 3x záchrana osob a další. Jednotka zasahovala 245x v Mostech u Jablunkova, 7x v Dolní Lomné, 6x v Jablunkově, 4x v Bukovci, 3x v Návsí, 2x v Horní Lomné, jednou v Hrádku a jednou na Hrčavě. Nejvíce událostí bylo v únoru (55) a nejméně v prosinci (11). Nejčastěji jsme zasahovali v pátky (55) a nejméně často v neděle (16). Průměrná doba výjezdu jednotky od vyhlášení události je 2,18 minuty a průměrná délka zásahu je 2,21 hodiny. Všichni členové zásahové jednotky splňují, fyzické, zdravotní a odborné způsobilosti dle svého zařazení v jednotce a jsou zařazení do systému pohotovostí jednotky.

V loňském roce jsme z rozpočtu obce určeného na požární ochranu vyčerpali celkem 1.201.670,80 Kč, do této částky jsou započteny i přijaté účelové dotace od moravskoslezského kraje v celkové výši 336.800 Kč, které pokrývají zhruba 28% výdajů naší jednotky. Z dotací se částečně hradí odměny za pohotovosti, platy zaměstnanců, školení,  zásahy mimo obec a věcné vybavení jednotky. Loni jsme zakoupili čtyři kusy nových dýchacích přístrojů Pluto 300, včetně masek a zásobníků vzduchu, osm kusů zásahových obleků Fireman III, dvoje bot Fire-flash, dvě přilby Gallet, elektrocentrálu Honda, kalové čerpadlo Honda a doplnili jsme i lezeckou výzbroj. Výzbroj a výstroj naší jednotky je srovnatelná s vybavením jednotek hasičského záchranného sboru, ale pořád nám hodně vybavení schází. Například zdravotní pomůcky, jako krční límce, vakuová nosítka, dlahy a podobně nebo hydraulické vyprošťovací zařízení, osvětlovací stožár a další. Výzbroj a výstroj, kterou si pořizujeme, tak je nová a jistě nám bude sloužit několik let, bohužel nám ale stárne naše technika. Není tomu zase tak dlouho, co jsme z Poříčan dovezli naší cisternu, máme ji už šest let a vcelku nám slouží spolehlivě, ale byla vyrobena v roce 1990, takže ji letos bude sedmnáct let a je nejvyšší čas uvažovat o koupi nového vozidla a výhodném prodeji toho starého. Koncem loňského roku naše obec požádala o dotaci ze státního rozpočtu na pořízení nové techniky a doufáme, že se panu starostovi podaří zajistit dostatečné množství peněz na nákup nového zásahového vozidla.

Soutěžní sezóna v hasičském sportu začala velmi dobře na okrskové soutěži v Písku jsme získali první místo, první jsme také byli v družební soutěži konané letos v Mostech u Jablunkova, kde jsme opět vyhráli nad družstvem ze Svrčinovce. Potom se nám už noc nedařilo a na soutěži v Mostech u Jablunkova jsme skončili na pátém místě v Horní Lomné na šestém v Dolní Lomné na devátém a v Písečné na čtyřiadvacátém místě. Ještě jsme byli na soutěži v Písku, kde jsme měli NP. Jiných soutěží jsme se nezúčastnili, protože jsme pracovali na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Bohužel právě kvůli neúčasti na soutěžích jsme přišli o putovní pohár za první místo v okrsku a budeme muset tento pohár odevzdat zase do Písečné. Letos bychom chtěli zvýšit účast na soutěžích, jak družstvo mužů, tak pro družstvo mladých hasičů.

 

Děkuji za pozornost.

 

 

                              Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova

13.02.2013 16:05:38
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one