Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova za rok 2007

 

Ke dni 31.12.2007, naše sdružení tvoří dvanáct mladých hasičů, osm členů podporujících a osmatřicet členů činných, kteří tvoří dvaadvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II.

Rok 2007 se zapíše do kroniky zlatým písmem, protože ve čtyřiadevadesátileté historii našeho sboru, to je poprvé, co byla naší jednotce zakoupená úplně nová hasičská cisterna. Na pořízení této techniky, nám přispělo ministerstvo vnitra částkou dva miliony korun ze státního rozpočtu, zbytek ve výši čtyři miliony jedno sto tisíc zaplatí naše obec. Výši splátek nám sníží ještě prodej naší osmnáct let staré CAS K 25 Liaz, za kterou chceme minimálně jeden milion korun. Po dlouhých vyjednáváních zejména s úředníky generálního ředitelství HZS, jsme si doslova vybojovali schválení nové cisterny na podvozku Tatra 815 4x4,2. Nástavba je vyrobená na zakázku firmou THT Polička z hliníkových profilů i plechů a v kombinaci s bezkonkurenčním podvozkem je toto nejmodernější a nejvhodnější vozidlo s dlouhodobou životností a odolností. Ve vozidle je zabudována nerezová nádrž na 3400 litrů vody a 210 litrů pěnidla, je instalováno odstředivé kombinované čerpadlo TO 3000 s nízkým tlakem 1 MPa i vysokým tlakem vody 4 MPa, dále je uloženo námi dodané standardní vybavení základními prostředky požární ochrany, lanový vyprošťovací naviják o tažné síle 68 kN, pneumatický osvětlovací stožár s elektrocentrálou, průtokový naviják na šedesátimetrovou vysokotlakou hadici pro rychlý zásah a pro bezpečnou jízdu i po ledě, je vozidlo vybaveno podmetacími sněhovými řetězy, které si strojník může zapnout, i vypnout během jízdy dle potřeby.

V rámci činnosti členů našeho sdružení, zásahové jednotky i zaměstnanců v organizační složce, bylo na brigádách odpracováno v součtu 8.297 hodin, ze kterých bylo mimo jiné odpracováno 753 hodin na zajištění provozu vodního hospodářství obce, dále bylo v rámci různých prací a výpomocí včetně provozu aquaparku pro obec odpracováno 3.622 hodin, na opravách a údržbě techniky a věcných prostředků 1.217 hodin atd. Při zásazích jednotky členové odpracovali 2.382 hodin a zúčastnili se odborných školení v součtu 1.471 hodin. Celkově za rok 2007 evidujeme 12.150 odpracovaných hodin a v rámci systému pohotovostí naší zásahové jednotky bylo odslouženo celkem 62.199 hodin.

V naší zásahové jednotce došlo k několika změnám, zejména došlo ke změně názvu organizační složky obce z původního „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mosty u Jablunkova" na kratší a jistě výstižnější název „Hasiči Mosty u Jablunkova" a dále došlo k výměně na pozici zaměstnaného strojníka a taky už není zásahová jednotka dvacetičlenná, ale dvaadvacetičlenná. Z hlediska zásahů, naše jednotka v loňském roce zasahovala u dvaceti dopravních nehod, tří planých poplachů, sedmnácti požárů, osmi úniků nebezpečných látek, jednadvaceti živelních pohrom, patnácti požárních asistencí, osmapadesáti likvidací obtížného hmyzu, pětatřicetkrát jsme nahradili nefunkční zařízení, jednadvacetkrát jsme odstraňovali překážky, dvacetkrát jsme odstranili nebezpečné stavy, patnáctkrát jsme čerpali a odčerpávali vodu, osmkrát jsme otevírali uzavřené prostory, třikrát jsme provedli provizorní opravu, dvakrát jsme prováděli záchranu osob, jedenkrát spolupráce se složkami IZS, průzkum a technologická pomoc. Tedy celkem za rok 2007, bylo evidováno 249 událostí. Podle místa zásahu, bylo nejvíce a to dvěstěšestnáct událostí v Mostech u Jablunkova, v Horní Lomné sedm událostí, v Bukovci šest událostí, v Dolní Lomné pět, čtyři v Jablunkově, po dvou událostech v Hrádku, Nýdku a Písku a po jedné události na Hrčavě, Písečné v Třinci, Návsí a v Bocanovicích. Podle měsíců, bylo nejméně událostí v únoru a to šest a naopak nejvíce v srpnu, kdy jich bylo rovných sedmdesát. Podle dnů v týdnu, nejméně událostí připadá na neděli a to deset a nejčastěji jsme vyjížděli v pátky a to celkem šestapadesátkrát. Průměrně se každého zásahu zúčastní 4,2 hasiče, ale například u požáru v Dolní Lomné nás bylo hned čtrnáct. V průměru od vyhlášení poplachu vyjíždíme s technikou do 1.87 minuty a zasahujeme u každé události v průměru 1,68 hodiny. Bohužel v loňském roce, došlo k jednomu pracovnímu úrazu strojníka, který se stal mimo zásahovou činnost a v rámci zásahů naší jednotky, jsme se setkali s několika vážnými zraněními osob, ale i se šesti osobami, které na následky svých zranění zemřely.

Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.213.000 korun z čehož 299.800 korun, byla dotace od moravskoslezského kraje, která se podílí zhruba 24% na výdajích jednotky. Mimo tyto dotace, jsme dostali již zmíněnou dotaci od ministerstva vnitra ve výši dva miliony korun na nové vozidlo a obec v loňském roce zaplatila první splátku faktury ve výši dotace a 1.154.297,80 Kč. Nyní bude obec po dobu tří let vozidlo splácet po jednom milionu korun. Loni jsme s ohledem na pořizovací cenu vozidla, zakoupili ochranné prostředky a věcné prostředky, prakticky jen z dotace kraje, jednalo se o přímou dotaci na pořízení deseti párů zásahové obuvi RANGER a dále z dotací na nákup věcných prostředků a na zásahy mimo obec, jsme zakoupili dvě kapesní radiostanice MOTOROLA GP340, zásahové rukavice PROFILINE a zásahové kukly. Dále byly pořízeny dvě soupravy vakuových fixačních prostředků, kyslíkový křísící přístroj OXY a přístroj PELIG, který výrazným způsobem zajišťuje akceschopnost jednotky a to bezkonkurenční rychlostí přijetí a odeslání SMS přenosu datové věty, všem hasičům v zásahové jednotce najednou, kdy vlastně do dvaceti vteřin po ohlášení, ví všichni hasiči, že se něco děje. I přes každoroční doplňování výzbroje a výstroje, nám pořád hodně věci schází, zejména pak ochranné prostředky jako zásahové přilby a převlečníky, takže pořád máme co doplňovat.  

Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naší obec, co nejsrdečněji poděkovat. Těší mne, že to není práce jen jednoho, dvou nebo tři lidí, kteří tady něco dělají, ale jsme celek, který může fungovat pouze, pokud se každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří panu starostovi obce Ing. Milanu Procházkovi, který naší činnost podporuje a díky finanční podpoře obce, můžeme realizovat naše záměry.

 

 

Děkuji za pozornost.

 

 

                                             Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova

13.02.2013 16:10:59
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one