Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2008

Ke dni 31.12.2008, naše sdružení tvoří osm mladých hasičů, jedenáct členů podporujících a pětatřicet členů činných, kteří tvoří dvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II. V minulém roce nás navždy opustil pan Jan Brozda - dlouholetý předseda kontrolní revizní komise a pan Jan Kovalovský bývalý dlouholetý velitel jednotky.

Rok 2008 byl rokem pětadevadesátileté činnosti našeho sboru. U příležitosti tohoto výročí, jsme zorganizovali mezinárodní taktické cvičení složek IZS, kterého se zúčastnili naší kolegové z Itebné (PL) z Horní Lomné, Jablunkova, HZS MSK Třinec, ZZS Třinec a OO PČR Jablunkov. Podle plánu vznikl požár knihovny v základní škole v Mostech u Jablunkova. Z důvodu poruchy na technice, se cvičení nezúčastnila jednotka DPZ Svrčinovec (SK), kterou jsme operativně nahradili prodloužením dopravního vedení od CAS JPO V Horní Lomná do CAS OSP Istebná - Centrum (PL). Z důvodu velmi kvalitního zakouření prostor, které si vzal za své velitel stanice HZS MSK Frýdek - Místek Ing. Maroš Šimko, byly zakouřeny i prostory celé spodní chodby. Během cvičení se z objektu školy evakuovali učitelé s dětmi i personál školy. Bohužel někteří zůstali uvěznění ve třídách, které byly evakuovány výškovou technikou, někteří se „zranili" a byli předání k ošetření zdravotní záchranné službě a dále se mimo plán nadýchala zplodin hoření žákyně (z nařízení Ing. Šimka), kterou jsme objevili na schodech do skladu učebnic. Policie nám na místě zajišťovala nutnou evidenci evakuovaných, zachráněných, zraněných ale především pohřešovaných osob a dětí. Spolupráce jednotek i složek IZS probíhala bez závad a jazykových problémů, ale rozhodně by se mělo zlepšit vybavení složek IZS radiostanicemi, které by pracovaly na společném kmitočtu. Během cvičení nebylo hlášeno žádné skutečné zranění civilních ani cvičících osob, mimo poškozenou obuv člena jednotky z Jablunkova, nebylo hlášeno žádné poškození techniky, výzbroje ani výstroje a věcných prostředků. Všichni a to jak hasiči, zdravotníci, policisté ale i učitelé, žáci a personál školy, jsme toto cvičení přežili, získali jsme cenné zkušenosti a doufám, že se všichni těšíme na další cvičení.

V rámci činnosti členů našeho sdružení, zásahové jednotky, zaměstnanců v organizační složce, ostatních brigádníků ale i učnů druhého, třetího a čtvrtého ročníku střední školy techniky a služeb v oboru hasič - strojník z Karviné, kteří k nám chodí na praxi, bylo na brigádách odpracováno v součtu 7.768 hodin, ze kterých bylo mimo jiné odpracováno 1.600 hodin na zajištění provozu vodního hospodářství obce, dále bylo v rámci různých prací a výpomocí včetně provozu aquaparku pro obec odpracováno 2.977 hodin, na opravách a údržbě techniky a věcných prostředků 1.101 hodin atd. Při zásazích jednotky členové odpracovali 2.187 hodin a zúčastnili se odborných školení v součtu 1.529 hodin. Celkově za rok 2008 evidujeme 11.484 odpracovaných hodin a v rámci systému pohotovostí naší zásahové jednotky bylo odslouženo celkem 70.045 hodin.

V loňském roce, naše jednotka zasahovala u jednadvaceti dopravních nehod, jednoho planého poplachu, jedenácti požárů, čtyř úniků nebezpečných látek, osmadvaceti živelních pohrom, třiatřicetkrát jsme odstraňovali nebezpečné stavy, devětadvacetkrát jsme odstranili nebezpečný hmyz, třináctkrát jsme otevírali uzavřené prostory a asistovali u kulturních akcí, dvanáctkrát jsme odstraňovali překážky a čerpali nebo odčerpávali vodu, devětkrát jsme řešili havárii na vodním hospodářství obce, čtyřikrát jsme spolupracovali se složkami IZS a nahrazovali nefunkční zařízení no a dvakrát jsme poskytli ostatní pomoc. Tedy celkem za rok 2008, bylo evidováno 196 událostí. Podle místa zásahu, bylo nejvíce a to stošedesátosm událostí v Mostech u Jablunkova, sedm v Jablunkově, šest v Bukovci, pět na Hrčavě, tři v Horní Lomné, dvě v Písku po jedné události v Třinci, Návsí, Hrádku, Dolní Lomné a v Bocanovicích.  Minulý rok, jsme k událostem vyjížděli devětasedmdesátkrát s technikou CAS20 T815 a stodvaatřicetkrát s technikou DA VW Transportér. Při zásazích se v roce 2008 nezranil ani jeden náš hasič, devět osob, jsme zachránili nebo evakuovali, devatenáct osob bylo zraněno a dvě osoby bohužel zemřely.

Z rukou hejtmana moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského, za gratulace ministra vnitra Ivana Langera, jsme převzali dar moravskoslezského kraje v hodnotě 260.000 Kč a tímto darem je šest kusů nových přetlakových dýchacích přístrojů DRAGER PA90. Statistiky a fotografie ze zásahů jsou umístěny na stránkách obce v sekci hasiči na www.mostyujablunkova.cz/hasici.html

 

 

 

                                                                       Hasiči Mosty u Jablunkova
13.02.2013 16:15:59
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one