Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2009

Ke dni 31.12.2009, naše sdružení tvoří třináct mladých hasičů a hasiček, patnáct členů podporujících a šestatřicet členů činných, kteří tvoří devatenáctičlennou zásahovou jednotku JPO II. V loňském roce jsme se rozrostli zejména o družstvo žen a nyní je nás celkem čtyřiašedesát.

V rámci činnosti členů našeho sdružení, zásahové jednotky, zaměstnanců v organizační složce, ostatních brigádníků ale i učňů druhého, třetího a čtvrtého ročníku střední školy techniky a služeb v oboru hasič - strojník z Karviné, kteří k nám chodí na praxi,  bylo na brigádách odpracováno v součtu 7.667 hodin, ze kterých bylo mimo jiné odpracováno 2.684 hodin na zajištění provozu vodního hospodářství obce. Dále bylo v rámci různých prací a výpomocí včetně provozu aquaparku pro obec odpracováno 2.688 hodin, na opravách a údržbě techniky a věcných prostředků 1.329 hodin atd. Při zásazích jednotky členové odpracovali 2.622 hodin a zúčastnili se odborných školení v součtu 2.120 hodin. Celkově za rok 2009 evidujeme 12.409 odpracovaných hodin a v rámci systému pohotovostí naší zásahové jednotky bylo odslouženo celkem 72.268 hodin.

V naší zásahové jednotce došlo v loňském roce opět ke změnám, v říjnu nastoupil na uvolněné místo nový strojník Kufa Václav, který nahradil zběhnuvšího Roberta Szotkowského, který už pracuje u HZS v Třinci. V říjnu do jednotky vstoupil nový hasič, Vojtěch Lorek, který je od letošního roku zařazen jako strojník a dva hasiči pro nesplnění odborné způsobilosti jednotku opustili.

Z hlediska zásahů, naše jednotka v loňském roce zasahovala u jednatřiceti dopravních nehod, dvou planých poplachů, dvaceti požárů, čtyř úniků nebezpečných látek, čtrnáctkrát u živelních pohrom, šestapadesátkrát jsme odstraňovali nebezpečné stavy, pětatřicetkrát jsme odstranili nebezpečný hmyz, jednadvacetkrát jsme čerpali vodu, osmnáctkrát jsme nahradili nefunkční zařízení, třináctkrát jsme asistovali u sportovních a kulturních akcí, dvanáctkrát jsme odstraňovali překážky zejména z komunikací, sedm výjezdů bylo k haváriím na vodním hospodářství obce, pětkrát jsme odchytávali zvířata, čtyřikrát jsme otevírali uzavřené prostory, třikrát jsme spolupracovali se složkami IZS, což je vlastně transport nebo snesení pacienta, jednou technologická pomoc a jednou pohotovost na stanici.

Tedy celkem za rok 2009, je evidováno 247 událostí. Podle místa zásahu, bylo nejvíce a to dvěstějedenáct událostí v Mostech u Jablunkova, devět v Jablunkově, sedm při povodních v Jeseníku nad Odrou, čtyři na Hrčavě, čtyři v Písku, Tři v Bukovci a v Návsí, po dvě události v Horní a Dolní Lomné, a po jedné události v Nýdku a Milíkově.

Podle měsíců, bylo nejméně událostí v květnu, kdy jich bylo osm a naopak nejvíce bylo devětatřicet událostí v únoru. Podle dnů v týdnu, nejméně událostí připadá opět na neděli a to třiadvacet a nejčastěji jsme vyjížděli tradičně ve čtvrtky a to celkem pětačtyřicetkrát. Průměrně se každého zásahu zúčastní 4,9 hasiče, ale více hasičů vyjíždí k požárům a méně na technické havárie. V průměru od vyhlášení poplachu vyjíždíme s technikou do 1.12 minuty a zasahujeme u každé události v průměru 1,89 hodiny. V loňském roce, jsme k událostem vyjížděli stotřicettřikrát s technikou CAS20 T815 a stodvacetdevětkrát s technikou DA VW Transportér. Při zásazích se v roce 2009 nezranil ani jeden náš hasič, deset osob bylo zraněno a dvě osoby usmrceny, zejména v souvislosti s dopravními nehodami.

Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 2.740.947,09 korun z čehož byly celkové dotace moravskoslezského kraje ve výši 393.100 korun. Navíc v lednu loňského roku nám moravskoslezský kraj předal nové digitální radiostanice MATRA v celkové hodnotě 124.998 Kč. Jedná se o dvě kapesní radiostanice a jednu vozidlovou umístěnou v CAS 20 T815.

Největší položkou v rozpočtu byla další milionová splátka za naší cisternu, velký objem financí byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, se nám podařilo zakoupit množství drobného vybavení a věcných prostředků. Většinu by se ale nepodařilo zakoupit bez dokrytí z účelových dotací kraje. Zakoupena byla například kamera Panasonic, vysoušecí zařízení na obuv, bruska na řetězy motorových pil, autorádio do CAS, čtyři svítilny Survivor LED do výbušného prostředí, šest přileb Gallet a šest svítilen ProPolymer na přilby Gallet, čtyři komplety zásahových oděvů Fireman III, zásahové boty Fire Flash, šest párů zásahových rukavic Profiline plus, dvě resuscitační masky, dvě zádové vyprošťovací desky, jednu hadici B75 a sedm hadic C52, vysokotlakou hadici pro CAS, doplnili jsme také lezecké vybavení a nářadí. Ikdyž se zdá, že už máme téměř všechno, co potřebujeme, je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Některé ochranné prostředky máme už hodně let a je to na nich znát a bude nutné je nahradit novými. Rozpočet pro letošní rok zatím není schválen, je schváleno rozpočtové provizorium, tak zatím nevíme, s jakými prostředky budeme letos hospodařit. Dalším želízkem v ohni obecního rozpočtu je nákup terénní čtyřkolky, na kterou se nám přes veškerou snahu nepodařilo sehnat dotační peníze. Snad se nám ji podaří zakoupit na vodní hospodářství naší obce, abychom mohli prodloužit životnost našeho dopravního automobilu.

Sportovní sezóna začala dobře okrskovou soutěží v Bukovci, kde jsme získali třetí místo. V Dolní Lomné jsme byli sedmí ze šestnácti družstev, V Horní Lomné se nám tradičně nedařilo a dopadli jsme až na devátou příčku, v Mostech se taky nedařilo a dopadli jsme šestí, mladí hasiči obsadili ve své kategorii druhé místo. Následovala soutěž na Písečné, kde jsme v konkurenci dvaačtyřiceti družstev skončili osmnáctí a to se nám podařil nejlepší čas sezóny 18:675. V Bukovci jsme vybojovali šestnácté místo a naše mladé ženy si ve své premiéře s časem 46:74 vybojovaly sedmé místo. V Bocanovicích jsme byli pátí a našim ženštinám se podařil velmi pěkný neplatný pokus, na který nezapomene většina přihlížejících diváků, kteří nestačili včas uniknout vodní sprše. Na soutěži v Písku, jsme byli šestí a našim ženám, se zadařil další neplatný pokus, za který ovšem dostaly pohár za druhé místo. Na noční soutěži v Hrádku byli muži opět devátí, ale ženám se hodně dařilo a o pár vteřinek porazily děvčata z Milíkova a dopadly na druhou příčku za kolegyně z Hrádku. Ještě musím vzpomenout nezapomenutelnou soutěž o dřevěného Lojzu, kterou zorganizovali hasiči z Písku, bohužel ani nevím, kteří jsme dopadli, ale o výsledek v této soutěži vlastně nešlo. Po ukončení okrskové ligy, jsme součtem všech vybojovaných bodů získali druhé místo v okrsku, před námi jsou muži z Písečné a za námi v pořadí skončili muži z Bukovce, Bocanovic, Písku, Dolní a Horní Lomné.

Na závěr chci všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naší obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Opakuji se každý rok, ale skutečně mě těší, že to není práce jen jednoho, dvou nebo tři lidí, kteří tady něco dělají, ale jsme celek, který může fungovat pouze, pokud se každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří panu starostovi obce Ing. Milanu Procházkovi, který naší činnost podporuje a díky podpoře obce, můžeme realizovat naše poslání.

 

 

Děkuji za pozornost.

 

 

                                          Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova

13.02.2013 16:19:03
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one