Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2010

Ke dni 31.12.2010, naše sdružení tvoří deset mladých hasičů a hasiček, osm členů podporujících a sedmatřicet členů činných, kteří tvoří dvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II. V loňském roce byli z evidence vyřazeni někteří podporující členové pro opakované neplacení členských příspěvků a nyní je nás celkem pětapadesát.

Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 2.556.871,74Kč, z čehož byly celkové dotace moravskoslezského kraje ve výši 432.800 korun. Navíc jsme od České republiky - Hasičského záchranného sboru MSK, dostali převodem kompletní malou a velkou sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení pořízeného v roce 2004 za částku 805.579,50 Kč a dále jsme dostali darem od Moravskoslezského kraje nové plovoucí čerpadlo Aquafast v ceně 39.734Kč a digitální kapesní radiostanici Matra SMART v ceně 35.724Kč.

Největší položkou v rozpočtu, byla poslední splátka za naší cisternu, bezmála 966.000Kč. Velký objem financí byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, se nám podařilo zakoupit množství drobného vybavení a věcných prostředků. Většinu by se nám ale nepodařilo zakoupit bez dokrytí z účelových dotací moravskoslezského kraje. Rozšířili jsme lezeckou výstroj o dva nové postroje a kotvící prostředky, pořídili jsme tři komplety zásahových oděvů Tiger plus, pracovní stejnokroje i lezecké kombinézy, čtyři páry zásahové obuvi Fire-flash a osmery zásahové rukavice. Dále jsme koupili čtyři svítilny Survivor LED, dva vodě a pádu odolné fotoaparáty, kardiopumpu, GPS navigaci Garmin DAKOTA pro DA VW včetně nejnovějších map s čísly popisnými. Zejména z dotace za povodně, jsme koupili rozbrušovací pilu STIHL TS700, dále jsme koupili malou motorovou pilu Husqvarna 338 XPT a vysavač na hmyz Husqvarna 125 BVx a mnoho dalších drobných věcných prostředků.

Díky tomu, že se podílíme na provozování vodního hospodářství obce a používáme při tom technické a věcné vybavení jednotky, můžeme na druhou stranu některé vybavení zakoupit z prostředků na vodní hospodářství a toto vybavení, zase využijeme i při zásazích naší jednotky. Tímto způsobem se nám podařilo zakoupit terénní čtyřkolku DINLI Centhor 700 včetně přívěsu VARES ATV za částku 155.890Kč a dále bylo pořízeno kalové čerpadlo Honda WT30X, s pomocí kterého, společně s dalšími čerpadly, budeme schopni odčerpávat vodu při čištění jímání v Kavulackém potoce.

Ikdyž se zdá, že už máme téměř všechno, co potřebujeme, je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Některé ochranné prostředky máme už hodně let a už je to na nich znát a bude nutné je nahradit novými. Rozpočet pro letošní rok zatím není schválen, je schváleno rozpočtové provizorium, tak zatím nevíme, s jakými prostředky budeme letos hospodařit. Po volbách do zastupitelstva, došlo ke změnám ve vedení obce a doufáme, že i s novým vedením dojdeme ke společné řeči a nadále budeme v zájmu občanů pokračovat a rozvíjet svou činnost.

Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naší obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme a tento celek může fungovat pouze, pokud se každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i vedení obce, které nám umožňuje naše poslání naplňovat.

 

Děkuji za pozornost.

 

                                              Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova

Zpráva o činnosti hasičů.

 

V roce 2010 hasiči JPO II Mosty u Jablunkova odpracovali pro obec na vodním hospodářství, kanalizaci, aquaparku a dalších pracích 4.314 hodin. Na údržbě techniky bylo odpracováno 1.327 hodin.

V loňském roce jednotka zasahovala u 288 událostí. Jednalo se o 211 technických havárii, 13 požárních asistencí, 25 požárů, 24 dopravních nehod, 7 úniku nebezpečných látek,4 plané poplachy a 4 živelné pohromy. Při těchto událostech členové jednotky odpracovali 2.328 hodin.

Teoretická příprava, praktický výcvik, fyzická příprava a odborná způsobilost  zabrala dalších 1.524 hodin.

JPO II Mosty u Jablunkova je předurčená mimo jiné i na zásahy u dopravních nehod. Proto byla dovybavená hydraulickým vyprošťovacím zařízením LUKAS. Jednotka nadále slouží ve 24 hodinovém systému pohotovostí.

                                                 S pozdravem velitel JPO II Kohut Radomír

13.02.2013 16:20:52
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one