Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2011

Ke dni 31.12.2011, naše sdružení tvoří čtrnáct mladých hasičů a hasiček, deset členů podporujících a jednačtyřicet členů činných, kteří tvoří jednadvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem tedy naše občanské sdružení tvoří pětašedesát členů.

V rámci činnosti členů našeho sdružení, zásahové jednotky včetně zaměstnanců v organizační složce, bylo na brigádách odpracováno v součtu 5.170 hodin, ze kterých bylo mimo jiné odpracováno 1.158 hodin na zajištění provozu vodního hospodářství obce. Dále bylo v rámci různých prací a výpomocí, zejména na druhé etapě kanalizace pro obec odpracováno 2.513 hodin, na opravách a údržbě techniky a věcných prostředků 534 hodin atd. Při zásazích jednotky členové odpracovali celkem 2.048 hodin a zúčastnili se odborných školení v součtu 2.599 hodin. Celkově tedy za rok 2011 evidujeme 9.817 odpracovaných hodin a v rámci systému pohotovostí naší zásahové jednotky bylo odslouženo celkem 72.353 hodin.

V zásahové jednotce nám povýšili na starší hasiče Dalibor Plešivčák a Jakub Sikora a přibyli nám noví hasiči Michal Szotkowski, Milan Kohut a David Sobel.

Z hlediska zásahů, naše jednotka v loňském roce zasahovala u osmnácti dopravních nehod, třech planých poplachů, šestnácti požárů, čtyř úniků nebezpečných látek, šestačtyřicetkrát jsme nahradili nefunkční zařízení, třiačtyřicetkrát jsme likvidovali obtížný hmyz, dvaatřicetkrát jsme zasahovali u havárie na vodním hospodářství obce, sedmnáctkrát jsme odstraňovali překážky, čtrnáctkrát jsme odstraňovali nebezpečné stavy, třináctkrát jsme poskytovali asistenci při kulturních nebo sportovních akcích, sedmkrát jsme uzavírali tekoucí vodu, pětkrát jsme spolupracovali se složkami IZS, čtyřikrát jsme čerpali vodu, dvakrát jsme otevírali uzavřené prostory, dvakrát jsme poskytli technologickou pomoc, jedenkrát byla záchrana osob z výtahu a jednou jsme odchytili psa. Tedy celkem za rok 2011 máme evidováno 228 událostí. Podle místa zásahu, bylo nejvíce a to dvěstě událostí v Mostech u Jablunkova, osm v Dolní Lomné, sedm v Jablunkově, po čtyřech událostech v Písku a v Bukovci, dvě v Návsí a po jedné události v Horní Lomné, Bystřici a Košařiskách. Podle měsíců, bylo nejméně událostí v lednu, kdy jich bylo sedm a naopak nejvíce bylo čtyřicet událostí v srpnu. Podle dnů v týdnu, nejméně událostí připadá tradičně na neděli a to deset výjezdů a nejčastěji jsme vyjížděli ve středy a to celkem pětačtyřicetkrát. Průměrně se každého zásahu zúčastní 4,6 hasiče, ale samozřejmě více hasičů vyjíždí k požárům a méně na technické havárie. V loňském roce, jsme k událostem vyjížděli stodvacetpětkrát s technikou CAS20 T815, stotřikrát s technikou DA VW Transportér, devatenáctkrát s VEA Nissan Patrol a sedmkrát i s terénní čtyřkolkou Dinli. Při zásazích se v roce 2011 nezranil ani jeden náš hasič, pět osob jsme zachránili z výtahu, třináct osob bylo zraněno a dvě osoby usmrceny, zejména v souvislosti s dopravními nehodami. Jak už jsme u těch zranění, tak naše sportovní sezona v loňském roce začala těžkým zraněním při okrskové soutěži v požárním sportu v Písečné, kdy si Jarek Bojko zlomil na dvakrát nohu. Sportovní družstvo mužů se prakticky rozpadlo a až na pár soutěží, kde muže nahradili žáci, jsme se v kategorii muži soutěží nezúčastnili. Výsledky soutěží žen a mladých hasičů si připravila a později přednese velitelka žen. Výsledky okrskové a okresní soutěže nám později přiblíží i velitel okrsku.

Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.630.200 Kč, z čehož byly celkové dotace moravskoslezského kraje ve výši 370.200 korun. Navíc jsme od České republiky - Hasičského záchranného sboru MSK, dostali převodem velitelský automobil Nissan Patrol.

Velký objem financí byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, se nám podařilo zakoupit množství drobného vybavení a věcných prostředků. Většinu by se nám ale nepodařilo zakoupit bez dokrytí z účelových dotací moravskoslezského kraje. Byla zakoupená nová motorová pila Husqvarna, vyprošťovací klíny Rapid stair, zásahové oděvy Tiger, obuv Fire-flash, přilby Gallet i zásahové rukavice. Doplnili jsme i lezeckou výstroj, zásahové hadice, svítilny, sněhové řetězy, kompresor ale zakoupili jsme i automatickou pračku na zásahové oděvy. 

Ikdyž se může zdát, že už máme téměř všechno, co potřebujeme, je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Některé ochranné prostředky máme už hodně let a už je to na nich hodně znát a je nutné je nahradit novými. Rozpočet pro letošní rok zatím není schválen, tak nevíme, s jakými finančními prostředky budeme letos hospodařit.

Na závěr chci všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naší obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme, a tento celek může fungovat pouze, pokud se každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i vedení obce, které nám umožňuje naše poslání naplňovat.

 

                                          Kohut Tomáš, starosta SDH Mosty u Jablunkova

 

I když byla sportovní sezóna 2011, dosti deštivá, celkem se nám dařilo. Na okrskové soutěži v Písečné ač rozhozené Jarkovým zraněním, jsme byly první. V Dolní Lomné, jsme získaly druhé místo. Následovala Řeka, tam nám to bohužel nevyšlo, utekla nám půjčená proudová a skončily jsme až šesté. Ten den, jsme ještě jeli v průtrži mračen zpátky do Hrádku, tam na nás čekalo krásné druhé místo. O den později opět za deštivého počasí se nám v Horní Lomné podařilo vybojovat další druhé místo. Další sobotu se pořádala soutěž v Nýdku i u nás v Mostech. Jako každoročně, to byl propadák, ale tak už to bývá. Skončily jsme šesté v Nýdku a páté v Mostech. Smůla nás provázela i na dalších soutěžích, na Písečné jedenácté, i když v okrskovém kole, to bylo nádherné druhé místo. Na Karpentné po tom co nám chcípla mašina, protože se nám odpojil kabel od akumulátoru, na nás čekalo už jen páté místo s nejhorším časem sezóny 1:17. Smůlu přeťala až soutěž v Bukovci, kde v lijáku a na rozbahněném terénu s pochmurnou náladou jsme vybojovaly nádherné první místo. V Milíkově, jsme získaly další první místo, v Bocanovicích jsme byly druhé. A na poslední denní soutěži v Písku,  jsme skončily zase první. Následovaly už jen noční soutěže. V Milíkově, jsme skončily na šestém místě ale v Hrádku jsme už tradičně vybojovaly druhou příčku. Sezonu jsme skončily bez jediného NP, celkem jsme získaly čtyři poháry za první místo a šest za druhé místo, pak jsme byly dvakrát páté a třikrát šesté. V okresním kole, jsme se umístily na čtvrtém místě z třiadvaceti družstev žen.

Chtěla bych zmínit soutěž o Dřevěného Lojzu, kde jsme na chlapy nebyly samy, přišly i děvčata z Písku. Jako každoročně vyhráli chlapi z Písku, druhé byly děvčata z Písku, my jsme se těšily z třetí příčky. Za námi byli chlapi z Horní Lomné, Mostů a Dolní Lomné. Všem, kdo se podíleli na pořádání této prestižní soutěže, bych chtěla poděkovat. Velké dík patří zejména pánům Lyskům, za vyřezání krásné sochy Dřevěného Lojzy.

Nesmím též opomenout naše mladé hasiče. Velice se mi líbilo s jakou vervou se pustili do soutěžení. Na úplně první soutěži v Nýdku to pro ně bylo trošku smutné protože se umístili až čtvrtí, ale to je vyhecovalo a v Mostech si vybojovali překrásné druhé místo. Na soutěži v Milíkově, soutěžili už ve dvou kategoriích, mladší a starší žáci. V mladší kategorii skončili třetí a starší byli čtvrtí. Odpoledne si to kluci vyzkoušeli i v kategorii muži, umístili se sice na desátém místě, ale to je neodradilo a o dvě hodiny později získali krásné šesté místo v Bocanovicích. Toho dne v podvečer se konalo Mostecké Léto. Tam kluci závodili, kdo jak nejrychleji smotá hadici, poté ji co nejdál rozvine a kam spadne půlspojka, vybere  hasební prostředek a tradá na oheň v podobě hořícího táboráčku, který musí prostředkem uhasit. Soutěžili proti klukům z Istebne a Svrčinavce a skončili na druhém místě, tentokrát nás porazili istebňané. Na poslední soutěži v Písku, startovali kluci za muže a bylo to jejich největší vítězství sezóny, kde se umístili na nádherném třetím místě. Do další sezóny přeji ženám, mužům i dětem, aby nám všem vydržel elán a chuť soutěžit v požárním sportu.

                                                                                                                                                                                            Kohutová Alena, vedoucí družstva žen

13.02.2013 16:22:24
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one