Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2012

Ke dni 31.12.2012, naše sdružení tvoří jedenáct mladých hasičů a hasiček, a devětatřicet členů činných, kteří tvoří třiadvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem tedy naše občanské sdružení tvoří padesát řádných členů.
Zprávu o činnosti zásahové jednotky i veškerých brigádách a školeních sboru si připravil a přednese Richard Kohut, takže mě zbývá přiblížit akce v loňském roce.
V lednu někteří naši členové absolvovali instrukčně metodické zaměstnání tvz. IMZ, v rámci něhož s dýchacími přístroji provedli výšlap na Kamenitý a proběhla výroční valná hromada našeho sboru. V únoru, jsme pořádali tradiční hasičský ples. V březnu proběhlo další IMZ, tentokrát se v horském terénu vyhledávaly a zachraňovaly osoby. Hned prvního března, jsme zahájili rekonstrukci koupelny a WC v hasičské zbrojnici. Rekonstrukce, kterou jsme zdárně ukončili pátého dubna, se nám doufám ke spokojenosti všech podařila.  V dubnu, jsme se zúčastnili akce „Den Země" a naší železní hasiči Filip Lysek s Vaškem Kufou absolvovali první kolo TFA v Hnojníku. V rámci dalšího soutěžního IMZ, jsme tentokrát v Hlučíně, vyprošťovali osoby z havarovaných vozidel a naše družstvo se z pětadvaceti jednotek určených k zásahům u dopravních nehod umístilo na krásném šestém místě. V květnu, jsme se setkali s hasiči na mši Svatého Floriána v Horní Lomné. Proběhlo druhé kolo Beskydského železného hasiče v Bukovci, a za náš sbor se vysilovali, zase Filip s Vaškem. V Písečné proběhlo první kolo v požárním sportu za naší účasti, jak mužského, tak i ženského družstva. Ženy vyhrály první místo s časem 26.50 a naši mladí muži, bohužel s katastrofálním časem 44,25 byli čtvrtí. V květnu, jsme poprvé a s úspěchem, pořádali soutěž TFA Beskydský železný hasič u nás, a hned byla naše soutěž zařazená jako postupová a tedy třetího kola se zúčastnilo celkem šestadvacet jednotlivců z řad hasičů a dokonce i mimo soutěž dvě naše ženy. Náš železník Kuba Sikora, obsadil krásnou třiadvacátou příčku, a to za ním skončil dokonce i profesionální hasič. Jednadvacátý Vašek Samiec, zasloužilý otec, to mlaďochům taky natřel. Vašek Kufa byl patnáctý a Filp Lysek až pátý. V červnu pokračoval železný hasič čtvrtým kolem v Jablunkově a za nás bojovali Filip Lysek a Vaškové Kufa a Samiec. Po všech čtyřech kolech soutěže, postupovalo patnáct nejlepších do finálového kola, které proběhlo v Třinci v rámci dne IZS a za náš sbor, nás reprezentovali oba železníci Filip Lysek a Vašek Kufa. Po urputném boji si Vašek vybojoval vynikající sedmé místo a Filip Lysek skončil až třetí. Ale abych Filipa trošku pochválil, tak musím vzpomenout jeho reprezentaci naší jednotky v soutěžích TFA Ostravská věž, Štramberská Trůba, Hornosušská věž, Hartaman, Stanislavice, Hornolhotský železný hasič a nakonec i TFA v Praze. Některé z těchto soutěží, byly zařazeny i do poháru ředitele HZSMSK v TFA 2012 a Filip se umístil na čtyřiadvacátém místě, ze stosedmnácti jednotlivců. V červnu, jsme ještě trošku potrápili i našeho Bobíčka, na jeho svatbě, ale přesto si Katku vzal. V rámci konce školního roku, jsme postupně ukázali naši techniku, výzbroj a výstroj žákům naší první a třetí třídy základní školy. V rámci akce „Zahájení léta" jsme žákům i rodičům předvedli ukázku vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. V červnu, ještě proběhl výcvik lezců na sesuvu Gírová a soutěž v požárním sportu v Dolní Lomné, kde naše ženy vyhrály s časem 21,32 první místo, muži s časem 30:41, byli až třináctí a mladí hasiči v kategorii starší, si vybojovali pátou příčku. Červenec začal soutěží v Nýdku, kde se s časem 33,93 naši mladí hasiči umístili na čtvrtém místě, ženy byly páté s časem 26.91 a muži devátí s časem 40,29. Ve stejný den, jsme my u nás v Mostech, pořádali také soutěž v požárním sportu a na ní se mnohem lépe dařilo našim soupeřům, takže muži osmí s časem 31,76, ženy čtvrté s časem 40,91 a jen mladí hasiči dokázali své soupeře rozdrtit a s časem 37,98 vyhráli první místo. Druhý den proběhla soutěž v Písečné a v maximální konkurenci, měli naši muži smůlu a neplatný pokus a ženy s krásným časem 23,902 dostaly opět brambory. V červenci, jsme pro dětské tábory Ráztoka a Stecovka předvedli ukázky techniky, výzbroje a výstroje hasičů. Koncem měsíce, ještě proběhla soutěž v Karpentné, kde se nedařilo zejména našim mladým hasičům a s neuvěřitelným časem 1:57,689 skončili na čtvrtém místě. Mužům se dařilo a s pěkným časem 22,710 byli šestí a naše ženy s časem 44,778 dokonce vyhrály třetí místo. Srpen, byl ve znamení dalších soutěží a to v Bukovci, kde mladí hasiči s časem 21,74 dostali pohár za třetí místo, ženy s časem 47,79 byly páté a muži dvanáctí s časem 50,08. V Milíkově, skončili mladí hasiči čtvrtí, muži patnáctí a ženy byly až sedmé. Ve stejný den v Bocanovicích, ženy čtvrté a mužům se taky nedařilo. V mezičase jsme si v rámci jednodenního výletu s mladými hasiči, odskočili do brněnské ZOO, podívat se na lachtana. Na první noční soutěži v Milíkově, se mužům podařil čas 23,04, ale stačilo to jen na páté místo a ženám se podařil neplatný pokus. Na druhou noční soutěž do Hrádku, jely jen ženy a i přesto, zase brambory. V září proběhla poslední soutěž v Písku a teprve tam se zadařilo a muži vybojovali druhé místo s časem 23,97 a ženy rozdrtily soupeřky a vydřely si pohár za první místo. Touto soutěží, byl pro nás ukončen, jak okrskový pohár ve kterém soutěží naše družstvo mužů, které tímto skončilo na pohárovém třetím místě. Tak i okresní pohár starosty, na kterém jsme s družstvem mužů skončili na devětadvacátém místě ze šestasedmdesáti družstev a družstvo žen je na osmnácté příčce z pětadvaceti družstev.  V říjnu, jsme absolvovali už druhý ročník záchranářských manévrů v Polsku v Istebné, kde jsme na různých stanovištích plnili úkoly dle připravených scénářů. Manévry velmi dobře navazují na zásahovou činnost jednotek a jsou přínosem pro všechny zúčastněné jednotky. V říjnu je další IMZ lezců v Čertích Mlýnech. A koncem října jsme zápolili o Dřevěného Lojzu, tentokrát v Dolní Lomné. Přes veškerou snahu a mimořádné nasazeni sil a prostředků, se nám podařilo obhájit, jen bramborové místo. Ale naděje umírá poslední a už nyní pilujeme strategii na další ročník. V listopadu ještě proběhl IMZ ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Mladé Boleslavi. To by bylo zhruba vše a vrhneme se na finance.

Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.563.900 Kč, z čehož byly celkové dotace moravskoslezského kraje ve výši 353.900 korun.

Největší objem financí byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, nám zbylo velmi málo financí na vybavení a věcné prostředky.
Většinu loni zakoupeného vybavení a výstroje se nám podařilo zakoupit, jen díky účelové dotaci moravskoslezského kraje. Byly zakoupeny tři nové zásahové hadice B, čtyři C a rozdělovač. Dokoupili jsme lezeckou výstroj a to stromolezecké stupačky a nová lana, protože životnost starých nám už prošla. Podařilo se nám zakoupit tři nové zásahové obleky Tiger, dvoje bot Fire flash pro, pět lezeckých kombinéz a pět zásahových oděvů PSII. Deset ochranných nomexových kukel a šest reflexních vest. Dále byly pořízeny, dvě výstražná LED světla Rabuk a dvě radiostanice motorola GP340. Ze zdravotních prostředků, byly dokoupeny nové krční límce a pulsní oxymetr.

Mohlo by se zdát, že už máme všechno, co potřebujeme, ale je pořád je co doplňovat a zejména obměňovat. Pokud nezvýšíme množství obměňovaných ochranných pomůcek, budeme mít čím dál větší problém dodržet jejich dobu použitelnosti a může se stát, že vlivem stáří, bude jejich ochrana pro zasahujícího hasiče pouze symbolická a může dojít samozřejmě i ke zranění. Některé ochranné prostředky máme už hodně let a už je to na nich hodně znát a je nutné je nahradit novými. Rozpočet pro letošní rok je 1.460.000Kč  a snad nám dovolí zakoupit alespoň stejné množství ochranných pomůcek, jak ten loňský.
V letošním roce náš sbor slaví sto let své činnosti a proto celý tento rok a veškeré námi pořádané nebo spolupořádané akce, budeme vést v tomto duchu a právě na tyto akce, budou použity ušetřené finanční prostředky za poslední léta. Hned devátého února pořádáme Hasičský ples, pětadvacátého května pořádáme druhý ročník Beskydského železného hasiče. Sedmého června vypukne hlavní oslava naši stoleté činnosti. Program oslav, budeme asi ještě pilovat upravovat, ale v rámci této akce, bude například výstava s požární tématikou v dřevěnici, námětové cvičení na základní škole, případně ukázky vyprošťování, valná hromada a asi bude i taneční zábava pro širokou veřejnost, vše samozřejmě záleží na financích. Hned druhý den je v Třinci Den IZS, s jehož organizací budeme pomáhat HZS a pokud si vytáhneme černého Petra, v podobě reprezentace celého našeho územního odboru na soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, tak si v rámci tohoto dne i zasoutěžíme v konkurenci vybraných jednotek celého moravskoslezského kraje. Třináctého července, pak budeme pořádat tradiční soutěž v požárním sportu a požárním útoku mladých hasičů, takže práce máme před sebou opravdu hodně. 
Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naší obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my pořád máme, a tento celek může fungovat pouze, pokud se opravdu každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i vedení obce, které nám umožňuje naše poslání naplňovat.

Děkuji za pozornost.

                                            Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova 

Výroční zpráva JPO II Mosty u Jablunkova  2012

 Naše zásahová jednotka JPO II se skládá 23 členů, tj. 1 velitele jednotky, 2 velitelů družstev, 1 technika-strojníka, 6 strojníků, 7 starších hasičů a 6 hasičů. Dva členové jednotky jsou zaměstnáni jako velitel a strojník v hlavním pracovním poměru. V letošním roce do zásahové jednotky přibyl staronový člen Jaroslav Bojko.

 Hlavní pracovní náplní jednotky je zásahová činnost, odborná a fyzická příprava a hospodářská činnost neboli brigády, ve kterých roku 2012 členové JPO a SDH Mosty u Jablunkova včetně zaměstnanců organizační složky odpracovali na brigádách celkem 4867 hodin. Z toho čítají práce pro obec 2606 hodin, akce SDH 742 hodin, údržba techniky 466 hodin, práce na budově 434 hodin a v ostatních pracích 619 hodin.

 V průběhu roku 2012 jsme se vzdělávali celkově 1972 hodin na 73 školeních, z toho byl praktický výcvik 1161 hodin, teoretická příprava 588 hodin, odborná způsobilost 120 hodin a fyzická příprava 103 hodin.

 V rámci zásahové činnosti jednotka odpracovala 2560 hodin u 271 zásahu. Toto číslo můžeme rozdělit na 211 technických havárií, 30 dopravních nehod, 18 požárů, 8 požárních asistencí, 3 úniky látek a 1 planý poplach. K této oblasti se váže také držení pohotovostí, kde jsme „odtrpěli" celkově neuvěřitelných 74 069 hodin. Minulý rok se podařilo naší jednotce zachránit evakuací 2 osoby a to turistu v Čertích mlýnech a 80-ti letého muže při požáru budovy v Mostech na Lyskim. U dalších zásahů jsme zachránili ať přímo, nebo nepřímo 19 zraněných a 2 osoby byly bohužel EX.

 Jednotka Mosty u Jablunkova v roce 2012 nejvíce zasahovala samozřejmě ve své obci, nejčastěji v měsíci lednu a dle dnů ve čtvrtek, nejméně v listopadu a v dnu neděle. Průměrný čas výjezdu je 1min, 6sec, průměrná doba zásahu 2hod, 4min.

 Chtěl bych připomenout několik skutečností a zásahů minulého roku. Loňský rok začal velikou nadílkou poměrně velkých zásahů a to hned 1.ledna okolo 8. ranní hodiny požárem dřevěnice na šancích. Velký požár propukl také 17.ledna v půl třetí ráno v Dolní Lomné, osadě Novina. Tato událost byla zdramatizována povětrnostními podmínkami, kdy napadlo velké množství sněhu, čímž byl velmi znesnadněn dojezd na místo. Všichni si jistě pamatují hromadné nasazování řetězů na vozidla pod viaduktem v lomné a nedostatek hasebních látek na místě zásahu, kvůli čemuž se nechala chata ve IV fázi požáru kontrolovaně dohořet. Třetím významnou událostí v lednu byla dopravní nehoda kamionu pod hotelem Grůň, kde bylo třeba vyprostit řidiče a spolujezdce , oba těžce zraněné, pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení ze zdeformované kabiny  kamionu Scania. O závažnosti zdravotního stavu zachraňovaných svědčí i přítomnost Letecké záchranné služby na místě. Za zmínku stojí také čelní střet osobního a nákladního automobilu29.10.v 18:22 Návsí. Na místě byly tři těžce zranění, kdy dva z nich resuscitovala záchranná služba a jednoho nejen naše jednotka. Nakonec vzpomenu poslední velký požár v naší obci, kdy 13listopadu ve 14:26 v části Lyski hořelo dřevo a uhlí v kotelně rodinného domu. Již jízda na místo byla adrenalinová a po dojezdu na místo bylo třeba nejen bojovat s požárem, ale i zachraňovat domácí zvířata ze zakouřených stájí, a v neposlední řadě vyhledat a zachránit osobu v objektu, což se nakonec podařilo a tento byl předán Záchranné službě.

Nakonec bych rád poděkoval všem členům a členkám SDH a JPO Mosty u Jablunkova, včetně mladých hasičů, za obětavou činnost a nasazení v minulem roce 2012, chci také poděkovat Obci Mosty u Jablunkova a starostovi Josefu Szotkowskému za podporu.

Děkuji  Richard Kohut, zástupce velitele jednotky
13.02.2013 16:25:01
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one