Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova za rok 2013

 

Ke dni 31.12.2013, naše sdružení tvoří třináct mladých hasičů, pět mladých hasiček, deset žen a dvaatřicet mužů, kteří tvoří pětadvacetičlennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem tedy naše občanské sdružení tvoří šedesát řádných členů.
Celý loňský rok se nesl ve znamení oslav naší stoleté existence. Podařilo se nám zdárně připravit, zorganizovat, zabezpečit, prožít a u některých i kupodivu přežít všechny akce. A nebylo jich málo.
V lednu proběhla valná hromada sboru a první IMZ, které prověřilo členy naší i okolních zásahových jednotek ve zdolávání beskydského vrcholu Kamenitý v dýchací technice. HZS Třinec zorganizoval námětové cvičení v Bukovci, kdy jsme se v hlubokém sněhu společně s jednotkami HZS Třinec, JPO II Jablunkov a JPO V Bukovec drápali až na chatu Gírovou.
V únoru pak proběhl tradiční hasičský ples. V dubnu jsme vztyčili Májku, kterou jsme celý květen hlídali a v poslední den května, jsme ji slavnostně skáceli. Filip Lysek nás reprezentoval na soutěži TFA BŽH v Hnojníku, kde to vyhrál. Za dva týdny zajel Filip na TFA do Hlučína, kde ve dvojici s Davidem Sadowskim vybojovali skvělé druhé místo. V ten samý den si Filip s Vaškem Kufou a Jakubem Sikorou, zamakali na TFA BŽH v Bukovci, kde to Filip zase vyhrál, Vašek byl třetí a Kubík desátý. Ještě koncem dubna a začátkem května, proběhly v rámci oslav našeho výročí, prověřovací cvičení a ukázky techniky hasičů pro děti v mateřských školkách Dolní Mosty, Šance i střed. Během května, jsme se zúčastnili mše svatého Floriána u našich družebních přátel v Horní Lomné i ve Svrčinovci. Ukázali jsme naší techniku a ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel v dětském táboře Ráztoka pro děti ze ZŠ Dětmarovice a pak v Bukovci pro děti ze základních a mateřských škol z Bukovce, Hrčavy a Písku. Filip, Vašek a Jakub se potrápili na TFA BŽH v Jablunkově, kde se Filipovi nedařilo a byl až třetí, Jakub sedmý a Vašek osmý. Potom si Filip zajel na TFA do Olomouce, kde byl třicátý čtvrtý ze sta soutěžících. Zorganizovali jsme u nás v Mostech finále seriálu soutěže TFA Beskydský železný hasič, kde v rámci naší soutěže sice vyhrál Pavel Hess s Polska, ale soutěž celkově vyhrál Filip Lysek a porazil tak loňského vítěze Davida Sadowského. Na soutěži startovali i naší železníci, Vašek Kufa, Jakub Sikora, Vašek Samiec a Jarek Bojko. Koncem měsíce, jsme se zajeli podívat na novinky do Brna na veletrh PYROS. V červnu, v rámci hlavního dne oslav našeho výročí, jsme zorganizovali mezinárodní taktické cvičení složek IZS na naší základní škole. Cvičení se účastnilo téměř šedesát záchranářů z jednotek HZS Třinec, JPO II Mosty u Jablunkova a Jablunkov, JPO V Horní Lomná, OSP Istebná-Centrum, DHZ Svrčinovec, PČR i ZZS. Den oslav pokračoval výstavou techniky, výzbroje a výstroje hasičů, policie a ZZS. Proběhla vernisáž výstavy výzbroje, výstroje, dokumentů, pohárů a dalších věcí s hasičskou tématiku ve dřevěnici Gotic, která byla ke zhlédnutí pro širokou veřejnost až do konce měsíce. V závěru dne oslav, jsme důstojně a střídmě přivítali naše členy a vážené hosty v hotelu Grůň na výroční valné hromadě a připomněli jsme si celou historii našeho sboru. Zúčastnili jsme se dne IZS v Třinci a předvedli jsme dětem ZŠ v Bocanovicích ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla. Filip Lysek zajel na TFA do Vratimova, kde vybojoval šestnáctou příčku. V rámci poháru ředitele HZS MSK Filip dopadl na 76 příčku ze 128 a to proto, že se zúčastnil pouze jedné ze šesti bodovaných soutěží, tak snad příště.
Koncem července, jsme provedli ukázky pro další turnus v dětském táboře Ráztoka. V září ještě proběhla soutěž o dřevěného Lojzu, tentokrát v Bocanovicích a výsledky si opět nikdo nepamatuje. V říjnu jsme pomohli a popřáli Vaškovi Kufovi do stavu manželského a kvalitně jsme si zacvičili i v rámci záchranářských manévrů u našich sousedů v Istebné. Proběhly cyklické školení velitelů a strojníků u HZS Frýdek-Místek a IMZ soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Gutech, kde jsme si vystříhali druhé místo. V listopadu jsme oslavili stodvacet let u našich kolegů z OSP Istebná-Centum. Noví členové jednotky absolvovali kurz nositelů dýchací techniky a Václav Samiec si v rámci IMZ ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, zajel s HZS do Škody Mladá Boleslav, rozstříhat pár nových aut. V prosinci ještě proběhlo IMZ poskytování první pomoci u dopravních nehod u HZS Nošovice a všichni členové zásahové jednotky prošli závěrečným testem způsobilosti.
Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.890.100 Kč, z čehož byly celkové dotace moravskoslezského kraje ve výši 534.100 korun.
Největší objem financí byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, nám zbylo velmi málo financí na vybavení a věcné prostředky.
Většinu loni zakoupeného vybavení a výstroje se nám tedy podařilo zakoupit, jen díky účelovým dotacím moravskoslezského kraje, nebo nám je moravskoslezský kraj daroval. Moravskoslezský kraj nám daroval kompletní sadu zachytávačů airbagu, jak řidiče, tak i spolujezdce, přímočarou pilu Millwaukee, řezač skel glasmaster a dvě kompozitní tlakové láhve, vše v účetní ceně 37.521Kč. Dále nám HZS MSK zapůjčil další kapesní radiostanici matra EASY. Koupili jsme sadu hadic a dvě savice s košem. Doplnili jsme lezeckou výstroj a digitální kameru na přilbu gallet. Dva dýchací přístroje drager PSS 300 s maskami a s celkem šesti kompozitními tlakovými láhvemi i s ochrannými nomexovými obaly. Dvě nové přilby gallet F1SF a třináct LEDkových osobních svítilen na přilby. Patery zásahové boty Fire-flash a osm oděvů Tiger plus. Dále byla naše jednotka dovybavená odchytovou tyčí a přepravní klecí na zvěř. Celková hodnota nového vybavení je 426.000Kč.
 
Mohlo by se zdát, že už máme všechno, co potřebujeme, ale je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Pokud nezvýšíme množství obměňovaných ochranných pomůcek, budeme mít čím dál větší problém dodržet jejich dobu použitelnosti a může se stát, že vlivem stáří, bude jejich ochrana pro zasahujícího hasiče pouze symbolická a může dojít samozřejmě i ke zranění. To samé platí i o dopravním automobilu VW Transportér a velitelském vozidle Nissan Patrol, které zejména vlivem používání i pro vodní hospodářství obce, dostávají pořádně zabrat a jednoho krásného dne sloužit přestanou. Dalším problémem, se kterým se potýkáme už řadu let, jsou nedostatečné prostory. Několikrát jsme už diskutovali s vedením obce a podávali jsme návrhy, jak situaci řešit. Dokonce jsme nabídli, naší jak finanční, tak fyzickou spoluúčast na přístavbě další garáže k hasičské zbrojnici. Lze využít i dotačních prostředků moravskoslezského kraje. Zatím se tedy bez úspěchu tísníme s technikou v prostorách hasičské zbrojnice a polovině obecních garáží za poštou. Rozpočet pro letošní rok zatím nebyl schválen a hospodaříme v rámci rozpočtového provizoria, uvidíme tedy, zda a co se nám v letošním roce podaří.  
V letošním roce budeme pořádat tradiční hasičský ples, určitě postavíme a pokácíme Májku, čtyřiadvacátého května připravíme soutěž TFA Beskydský železný hasič a dvanáctého července soutěž v požárním sportu a pro mladé hasiče požárním útoku, takže práce máme opět dost a dost. 
Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naši obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme, a tento celek může fungovat pouze, pokud se opravdu každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i vedení obce, které nám umožňuje naše poslání naplňovat.
Zprávu o činnosti s statistice zásahové jednotky i veškerých brigádách a školeních sboru si připravil a přednese velitel jednotky Richard Kohut, takže tímto předávám slovo a děkuji za pozornost.
 
 
                                                                                              Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova 


Výroční zpráva JPO II Mosty u Jablunkova  2013
 Naše zásahová jednotka JPO II se skládá 25 členů, tj. 1 velitele jednotky, 3 velitelů družstev, 1 technika-strojníka, 7 strojníků, 5 starších hasičů a 8 hasičů. Dva členové jednotky jsou zaměstnáni jako velitel a strojník v hlavním pracovním poměru. V letošním roce do zásahové jednotky přibyl Tomáš Basovník a  staronový člen Szotkowski Jan, i velitel družstva Václav samiec.
 Hlavní pracovní náplní jednotky je zásahová činnost, odborná a fyzická příprava a hospodářská činnost neboli brigády, ve kterých roku 2013 členové JPO a SDH Mosty u Jablunkova včetně zaměstnanců organizační složky odpracovali na brigádách celkem 6532 hodin. Z toho čítají práce pro obec 3568 hodin, akce SDH 1073 hodin, údržba techniky 611 hodin, práce na budově 160 hodin, skupina mladých hasičů 586 hodin a v ostatních pracích 534 hodin.
 V průběhu roku 2013 jsme se vzdělávali celkově 2044 hodin na mnoha školeních, z toho byl praktický výcvik 736 hodin, teoretická příprava 908 hodin, odborná způsobilost 330 hodin a fyzická příprava 70 hodin.
 V rámci zásahové činnosti jednotka odpracovala 2375 hodin u 222 zásahu. Toto číslo můžeme rozdělit na 163 technických havárií, 28 dopravních nehod, 18 požárů, 9 úniků látek a 4 plané poplachy. K této oblasti se váže také držení pohotovostí, kde jsme „odtrpěli“ celkově neuvěřitelné množství hodin
 Jednotka Mosty u Jablunkova v roce 2013 nejvíce zasahovala samozřejmě ve své obci, nejčastěji v měsíci lednu a dle dnů v úterý, nejméně v březnu a v dnu neděle. Průměrný čas výjezdu je 1min, 4sec, průměrná doba zásahu 1hod, 54min, zejména časy výjezdů jsou obdivuhodné ku geografické situaci obce.
Chtěl bych připomenout několik skutečností a zásahů minulého roku.                                               
Loňský rok začal velikou nadílkou zásahů, z valné většiny dopravních nehod a to od počátku ledna. Hned 12. jsme vyjeli k nehodě os. Automobilu na místní komunikaci vedoucí ku skiareálu, ale jaké bylo překvapení, když na místě bylo zřejmé, že vozidlo doslova přilétlo 15-ti metrovým skokem z obchvatu a narazilo do protějšího kamenného náspu. Na místě byli ošetřeni dva zraněni a u zásahu nám pomáhala také Horská služba z místního střediska. U jedné z dalších nehod, autobusu, kterému za jízdy „uletěla“ kola zadní nápravy se bohužel díky bezohledné jízdě zahraničního řidiče stala nehoda i nám. Naštěstí vina nebyla na naší straně a oprava cisterny nebyla složitá. Dopravní nehoda, která stojí za zmínku se udála také 14.prosince, kdy se na obchvatu, pod skiareálem srazily os. Auto, dodávka a kamion, kde byli 2 zraněni a 1 osoba v šoku, o závažnosti zdravotního stavu zachraňovaných svědčí i přítomnost Letecké záchranné služby na místě.                                           Vzpomenu i na požáry, a to požár střechy rodinného domu na Hrčavě, která ač již takříkajíc nespadá pod naší ochranu, přesto jsme byli na místě s velkým předstihem před ostatními jednotkami. Požár to sice nebyl nijak dramatický, ale situaci komplikovaly špatné světelné podmínky, složitost střešní konstrukce a nutnost jištění lezeckou technikou. Nelze nezmínit požár v Návsí, kde 16. prosince v místní stolárně shořela sušárna pilin i se strojním vybavením o celkové škodě 400 tis. Kč. Chci také připomenout sváteční den 25.12., kdy vlivem silného větru nejen, že vyjela naše jednotka s Tatrou uvolnit silnici na Hrčavu, ale byla doslovně vyžádána řídícím důstojníkem k odstraňování následků poryvů větru v Třinci, což svědčí o spolehlivosti a nasazení všech členů a cele výjezdové jednotky.
Nakonec bych rád poděkoval všem členům a členkám SDH a JPO Mosty u Jablunkova, včetně mladých hasičů, za obětavou činnost a nasazení v minulem roce , chci také poděkovat Obci Mosty u Jablunkova a starostovi Josefu Szotkowskému za podporu a v neposlední řadě manželkám a rodinám.
                                                                                                                                                       Richard Kohut  
                                                                                                                                                       velitel jednotky
 
No a zprávu o sportovních úspěších nám zpravoval a přednesl náš Bobíček, ale zatím nedodal text......
27.01.2014 11:54:56
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one