Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova za rok 2015

 
K poslednímu dnu uplynulého roku, má náš spolek osm mladých hasiček, deset mladých hasičů, osmnáct žen a osmatřicet mužů, kteří tvoří šestadvaceti člennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem je tedy v našem spolku, čtyřiasedmdesát řádných členů.
Uplynulý rok, byl rokem rekordním a to ať už do počtu zásahů naší jednotky, nebo vyhraných pohárů z různých soutěží, ale i počtem akcí, které náš spolek pořádal nebo spolupořádal.
Podařilo se nám zdárně připravit, zorganizovat, zabezpečit, prožít a opět u některých i kupodivu přežít, všechny akce. Desátého ledna, jsme zhodnotili činnost na výroční valné hromadě, v jejímž závěru, půl hodiny po půlnoci, jsme vyjeli k požáru trafostanice na benzínové pumpě u celnice. O týden později v rámci IMZ pochodoval hasičský had v dýchacích přístrojích na chatu Kamenitý. Pátého února, jsme zachránili kocoura, který uvízl v betonové kryptě a sedmého, jsme vyjeli k loni největšímu požáru chaty v oblasti Zuzana. Devátého února, vrcholila sněhová kalamita a naše jednotka zasahovala od 14:30 až do sedmé hodiny rána při vyprošťování uvízlých vozidel. Po necelých třech hodinách odpočinku, jsme opět vyjeli vytáhnout z příkopu další kamion. A další den opět šest hodin tahání kamiónů, ale nakonec do jara tu nikdo viset nezůstal. Čtrnáctého února, jsme pořádali tradiční hasičský ples a v březnu, jsme vylovili živou srnu z bazénu na Filůvce, protože se ji už nechtělo koupat v tak studené vodě. Na cestě poslední, jsme v březnu doprovodili bratra Jana Sikoru a v dubnu bratra Antonína Kohuta. Vztyčili jsme Májku, kterou jsme celý květen hlídali a v poslední den, jsme ji slavnostně skáceli. V květnu, ve vzpomínce na Svatého Floriána, jsme se společně se členy družebních sboru z Horní Lomné a ze Svrčinovce, zúčastnili Mše Svaté v kostele u nás v Mostech a se členy družebního sboru z Horní Lomné a ostatních okolních sborů, jsme se účastnili Mše Svaté v Horní Lomné. A do třetice, jsme s kolegy, byli na Svatého Floriána i v kostele ve Svrčinovci. V květnu, jsme společně s HZS Třinec, JPO II Jablunkov, JPO III Bukovec a polských kolegů, ZZS i PČR, provedli na dnu dětí ukázky výzbroje, výstroje a techniky v Bukovci. Akce proběhla pro základní a mateřské školy, jak z Bukovce, tak i Písku a Hrčavy.
Zúčastnili jsme se mezinárodního taktického cvičení složek IZS, zaměřeného na dopravní nehodu autobusu. Zorganizovali jsme prověřovací cvičení složek IZS na naší základní škole, kde došlo opět k tradičnímu požáru knihovny. V rámci cvičení proběhly ukázky vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, techniky, výzbroje a výstroje, jak hasičů, tak zdravotníků, policistů i kynologů.
Uspořádali jsme další ročník Beskydského železného hasiče a soutěže v požárním sportu i požárním útoku. Na společnou cestu životem, jsme pomohli vykročit našim zamilovaným členům Jendovi s Brigitou a Jakubovi s Evou. V červenci nám trošku zafoukal vítr a během několika málo minut nadělal tolik paseky, že jsme během dvou dnů vyjeli k jednadvaceti událostem a pořezali jsme kvanta vyvrácených, zlomených a poškozených stromů. Stromy zasáhly nejen soukromý majetek našich občanů, ale byl poškozen hřbitov, hřiště i budova domu PZKO, kde padající strom strhl lešení. V srpnu jsme s mladými hasiči tábořili na chatě Skalka a poprvé jsme pořádali soutěž Karpatský šerpa, kde zápolí tříčlenné družstva o to, kdo dříve vynese padesátilitrový sud piva od hasičárny až na chatu Skalka. Na obecní akci „Neznáme se, poznejme se“ jsme zajistili stánek a pomohli při zajištění akce. V říjnu se družstvo našich hasičů zapojilo do skvěle zorganizované akce „V MANEWRY RATOWNICZE ISTEBNA 2015“ za kterou patří hluboké uznání a dík naší partnerské OSP Istebná-Centum. Na těchto záchranářských manévrech, jsme společně s jednotkami OSP a loni poprvé i s jednotkou z Bukovce, plnili na stanovištích množství náročných zásahů, zaměřených zejména na poskytování první pomoci, dopravní nehody, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a jiných prostorů, ale třeba i aktuálně zásah s větším počtem běženců. Byli jsme u toho, jak jablunkovští hasiči slavnostně zařadili do výjezdu starší hasičskou cisternu, darovanou moravskoslezským krajem a v prosinci, jsme pak zase slavili my. Do naší garáže zaparkoval zbrusu nový, pro naší jednotku na zakázku vyrobený dopravní automobil Volkswagen T6. Za účasti významných hostů, nám jej pan Kufa řádně zavlažil šampusem a pak jsme se všichni sešli na bohatém pohoštění a u plné skleničky, jsme vydrželi až do brzkého rána.
Schválně jsem opomněl sportovní sezónu, kterou už v květnu tradičně zahajují soutěže v silových disciplínách TFA, které připravují naše hasiče na extrémní zátěže. Naši železníci, Václav Samiec, Richard Kohut a Marián Reichenbach, nás reprezentovali už na první soutěži TFA BŽH v Hnojníku, kde získali 18,32 a 69 místo, ale nabrali tempo na TFA v Bystřici a motivovali další naše hasiče. Soutěž TFA v Bystřici tedy s přehledem vyhrál Filip Lysek, Richard byl čtvrtý, Vašek Samiec devátý, Vašek Kufa jedenáctý a Marián jednadvacátý. Následovala soutěž TFA BŽH Písečná, kde Richard vyhrál druhé místo a Vašek Samiec byl třetí. Další TFA BŽH Bukovec zase vyhrál Vašek Samiec a Richard byl druhý a v ten samý den po vysilujícím Bukovci, bylo ještě finále TFA v Bystřici, kde byl Richard sedmý a Václav Kufa osmý.  Na naší domácí soutěži TFA BŽH se trošku rozšířily kategorie a za mladé hasiče v mezinárodní konkurenci sedmnácti borců, vyhrála naše Alča Muchová, druhý byl Matěj Samiec aliaz Forest a třetí Václav Samiec mladší. Do zásahových oděvů jsme povolali i ženy. Vyhrála sice Pavlína Kavková z Hnojníku, ale o pouhou sekundu před naší Vendulkou Sikorovou a třetí byla Bortlová Markéta z Lubiny, čtvrtá byla Katka Bojková a pátá Alča Kohutová. Pak ještě jedna z Hnojníka a následovaly Petry Samcová a Kubíková a nakonec poprvé a prý naposledy v životě Latochová Pavla. Ve skupině muži „B“ první Richard Kohut, druhý Václav Samiec, třetí Fabián Ondřej z Petřvaldu a ve skupině „A“ rozdrtil všech třiadvacet borců náš Filip Lysek. Ve finále TFA BŽH v Jablunkově si všichni šáhli na své dno. Vašek Samiec byl třetí, Marián Reichenbach čtvrtý a Richardovi se dařilo jen na osmé místo. Po sečtení všech bodů ze všech soutěží zařazených do BŽH se ukázalo, že Vašek Samiec a Richard mají stejný počet bodů, ale proto, že se při této poslední soutěži dařilo více Vaškovi, tak je ze všech první a Richard je druhý beskydský železný hasič. Třetí je Tomáš Benek z Písečné a čtvrtý náš Marián Reichenbach. V kategorii „A“ celkově nejlépe dopadl na šesté místo náš železník Vašek Kufa, osmý byl Filip Lysek, ale to jen proto, že stihl jen dvě soutěže z pěti a proto mu chyběly cenné body. Dále se zařadili Dalibor Plešivčák, Tomáš Basovník, Milan Kohut, Jakub Sikora, Ondřej Gawlas a Vojtěch Kubica.
Sezónu požárního sportu, jsme s družstvy našich mužů a žen, zahájili soutěží v Hrádku a jako tradičně vždy na začátku bez valného úspěchu. To v Horní Lomné naše ženy zvítězily a muži byli pátí. Doma v Mostech naše ženy třetí, muži šestí a mladší mladí hasiči byli čtvrtí a starší mladí hasiči byli až šestí. V Nýdku byly jenom ženy a nedařilo se. V Písečné vyhráli naši mladší žáci třetí místo a v Bukovci další třetí místo. Ženy si domů odvezly pohár za druhé místo a muži byli zase pátí. Nejlepší soutěží loňské sezóny byly Košařiska. Na sání z potoka, jsme byli první muži a dokonce jsme složili dvě družstva žen a ty si vzaly poháry za druhé a třetí místo. Mladší žáci i ženy v Milíkově vyhráli poháry za třetí místo a večer na noční soutěži v Horní Lomné, byly naše ženy druhé. V Písku a Hrádku, pak zase nic, a protože zatím nejsou zveřejněny výsledky v okrskové lize, kde jsme předloni byli třetí, tak nevíme, jestli něco za loňský rok ještě přibude.
Zejména členové naší zásahové jednotky, se po celý rok věnují odborným školením zaměřeným k získání odborné způsobilosti, praktickému výcviku, teoretické a fyzické přípravě, které v minulém roce věnovali v součtu 1.744 hodin. Zúčastnili se celkem 373 zásahů, u kterých odpracovali v součtu 3.256 hodin. Všichni členové sboru, včetně zaměstnanců i studentů střední školy techniky a služeb Karviná, kteří u nás vykonávali odborný výcvik, odpracovali v celkovém součtu 5.909 hodin. V tomto součtu je i 2.295 hodin odpracovaných přímo pro naší obec, kdy zabezpečujeme vodní hospodářství obce, obsluhu plynových kotelen, technologii aquaparku a spoustu jiných služeb. Staráme se i o svěřenou techniku a věcné prostředky cca 801 hodin, atd. V souhrnu evidujeme za loňský rok u brigád, zásahů i u školení celkem 10.909 hodin a v systému nepřetržité pohotovosti jednotky, členové odsloužili celkem 79.502 hodin.
Zásahová činnost jednotky spočívala zejména v technických pomocech, jako je náhrada nefunkčního zařízení 121x, odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu 73x, odstraňování nebezpečných stavů 40x, odstraňování překážek 36x, havárie na vodním hospodářství obce 20x, asistence u kulturních a sportovních akcí 16x, odchyt zvířat 7x, čerpání a odčerpávání vody 5x, uzavření tekoucí vody 4x, záchrana osob a zvířat 3x, spolupráce se složkami IZS 3x, otevření uzavřených prostor 2x, jednou dohašování ohnisek po pálení a jednou jsme měli pohotovost na zbrojnici kvůli havárii lanovky v Oldřichovicích. Dále jednotka zasahovala u úniku zemního plynu z prokopnutého potrubí. Sedmnáctkrát jsme hasili požáry, jednadvacetkrát zasahovali u dopravních nehod a jednou jsme vyjeli i k planému poplachu. 
Při událostech, byly zachráněny nebo evakuovány dvě osoby. Jedenáct osob bylo zraněno a dvě osoby zemřely. Během zásahů naší jednotky, nebyl žádný z našich hasičů zraněn.
Členové jednotky, během uplynulého roku absolvovali odborné kurzy a to jak nositelů dýchací techniky, základních kurzů strojníků, cyklického školení velitelů, obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil, ale i IMZ ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a do automobilky v Mladé Boleslavi jel rozstříhat pár nových aut za naší jednotku tentokrát David Sobel. Všichni členové jednotky, kteří se celý rok odborně připravovali, pak prošli závěrečným testem a jsou odborně, zdravotně a fyzicky způsobilí, vykonávat činnost v jednotce dle svého zařazení.   
Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.880.700 Kč, z čehož byly celkové dotace Moravskoslezského kraje ve výši 370.700 korun. Za provedené zásahy u dopravních nehod, nám pojišťovny za loňský rok vyplatily celkem 145.600 Kč a dalších 117.600Kč nám ještě dluží. Dále jsme z rozpočtu naší obce čerpali 125 tisíc korun na projektovou dokumentaci na Stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice. Tato je nyní hotová, máme vydán územní souhlas a očekáváme vydání stavebního povolení. V rozpočtu obce je na letošní rok schválená částka 2,5 milionu a nyní už stačí jen sehnat dotační peníze na celou stavbu. V rozpočtu obce, v loňském roce, byla i částka 1,2 milionu korun na náš nový dopravní automobil a teprve letos bude na účet obce připsána dotace moravskoslezského kraje ve výši 300 tisíc korun.    
V závěru roku, jsme převzali dar od Moravskoslezského kraje a to mobilní zástěnu za dvacet tisíc korun, kterou naše jednotka využije zejména u dopravních nehod.
Ale zpět k čerpání rozpočtu na provoz. Největší objem financí, byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, nám zbylo vcelku málo financí na vybavení a věcné prostředky. Ale přesto se podařilo zakoupit tři zásahové oděvy Taurus, čtvery boty Fire Flash, reflexní vesty, ochranné kukly, zásahové rukavice, dvě svítilny Survivor, hadice B,C i D včetně proudnice, obměnili jsme lezecké vybavení, pořídili jsme vyvětvovací teleskopickou pilu Gude a další drobné prostředky. V převlékárnách jsme instalovali nové šatní skříně a skříňku pro nabíjení všemožných baterií. Veškeré nové vybavení včetně nového vozidla je za 1.916.906 korun.
Takže by se mohlo zdát, že už máme všechno, co potřebujeme, ale je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Pokud nezvýšíme množství obměňovaných ochranných pomůcek, budeme mít čím dál větší problém dodržet jejich dobu použitelnosti a může se stát, že vlivem stáří, bude jejich ochrana pro zasahujícího hasiče pouze symbolická a vlivem toho, může dojít samozřejmě i ke zraněním.
To samé platí i o velitelském vozidle Nissan Patrol, které zejména vlivem používání i pro vodní hospodářství obce, dostává pořádně zabrat a jednoho krásného dne sloužit přestane. Rozpočet obce na provoz naší jednotky pro letošní rok byl v prosinci schválen ve výši 1.623 tis. Kč.
V letošním roce pořádáme 13. února, tradiční hasičský ples, určitě postavíme a pokácíme Májku, zúčastníme se hasičského veletrhu, v květnu připravíme soutěž TFA Beskydský železný hasič a v červenci soutěž v požárním sportu a pro mladé hasiče požárním útoku, určitě bude Karpatský šerpa, takže práce máme opět dost a dost. 
Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naši obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme, a tento celek může fungovat pouze, pokud se opravdu každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i vedení obce, které nám umožňuje naše poslání naplňovat.
Děkuji za pozornost.
 
 
                                                                       Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova 
14.01.2016 14:20:58
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one