Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova za rok 2016

 
K poslednímu dnu uplynulého roku, je v našem spolku jedenáct mladých hasiček, sedmnáct mladých hasičů, osmnáct žen a devětatřicet mužů, kteří tvoří sedmadvaceti člennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem je tedy v našem spolku pětaosmdesát členů a jejich průměrný věk je osmadvacet let.
V uplynulém roce, jsme pořádali nebo se zúčastnili mnoha sportovních i kulturních akcí, zasahovali jsme u mnoha událostí, odškolili, odpracovali a odsloužili mnoho hodin.
Podařilo se nám zdárně připravit, zorganizovat, zabezpečit, prožít a opět u některých i kupodivu přežít, všechny akce. Osmého ledna, jsme zhodnotili naši činnost na výroční valné hromadě. O den později v rámci IMZ pochodoval hasičský had v dýchacích přístrojích na chatu Kamenitý. Třináctého února, jsme pořádali tradiční hasičský ples. Posledního dubna, jsme pak vztyčili Májku, kterou jsme celý květen uhlídali a nakonec i sami pokáceli.
V květnu, ve vzpomínce na Svatého Floriána, jsme se společně se členy družebních sborů z Horní Lomné Istebné i Svrčinovce, zúčastnili Mše Svaté v kostele u nás v Mostech. Byli jsme společně s ostatními sbory i na Floriánově Mši Svaté v Horní Lomné.
Jednadvacátého května vypukla mostecká megaakce, kdy jsme společně s GOTICem, pořádali Gulášfest a Beskydského železného hasiče v kategoriích mladých hasičů, juniorů, mužů do i nad pětatřicet let i v kategorií žen. Spojením obou akcí, ještě s řezbářským plenérem, přivedlo mnoho zvídavých a akcechtivých občanů a diváků. Je to samozřejmě velmi pořadatelsky náročné, ale určitě pro všechny přínosné spojení. Ke konci měsíce, jsme společně s ostatními jednotkami a složkami IZS i horskou službou, v rámci dne dětí, prováděli ukázky techniky pro několik okolních škol v Bukovci.
V červnu jsme oslavili devadesát let družebních hasičů ve Svrčinovci. V červenci měli devadesát hasiči ze Skalitého. V říjnu oslavili devadesát i hasiči z Písečné a v listopadu měl osmdesát let i Sokol Mosty u Jablunkova. Mezitím jsme pořádali soutěž v požárním sportu a to jak v kategoriích mladých hasičů, tak žen i mužů. Pořádali jsme ještě jednu soutěž, Karpatský šerpa, v níž se šerpové i šerpyně pěkně zapotili. Prodávali jsme ve stánku na Mosteckém létu a v závěru sportovní sezóny, jsme s mladými hasiči vyrazili za odměnu do kina na Život mazlíčků. Výprava našich hasičů se účastnila skvělé zorganizované akce „VI MANEWRY RATOWNICZE ISTEBNA 2016“, kterou pořádá náš družební sbor. Spadlý mohutný strom přes cestu málem překazil svatbu Tomáše a Ludmily Basovníkových, ještě že máme tolik spolehlivých věcných a technických prostředků v zásahových vozidlech a manželé si mohli cestu proříznout.
 
Loňská sportovní sezóna dopadla nad očekávání velmi dobře. Největším naším úspěchem, bylo třetí místo na krajské soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, která se konala v květnu v Ostravě. Umístění si vybojovalo družstvo ve složení: velitel Tomáš Kohut, zdravotník Petr Dyrčík, strojník Jan Szotkowski a hasič Václav Samiec.
V květnu začaly i soutěže v silových disciplínách TFA, do kterých se naši hasiči hlásí už řadu let. Nebudu rozepisovat všechny soutěže v TFA, jen bych rád informoval o výsledku seriálu soutěží Beskydský železný hasič, kde jsou zařazeny a bodovány soutěže z Hnojníku, Písečné, Bukovce, Mostů a finále z Jablunkova. V kategorii nad 35 let celkově zvítězil Richard Kohut a druhý byl Václav Samiec. V kategorii od 18 do 35 let, sice žádný Mostoř nestál na bedně, ale v kategorii od 16 do 18 let jsme obsadili všechny příčky. Celkově třetí byl David Kawulok, druhý Jan Klus a zvítězil Ondřej Karpecki.  Soutěže TFA probíhají i ve štafetách a v té si vybojovali naši „senioři“ druhé místo v Písečné.
Samozřejmě jsme se zapojili i do klasických soutěží v požárním sportu a těch bylo taky hodně. Takže jen zhodnotíme nejlepší výsledky. Naše družstva mužů startovaly jedenáctkrát a získaly dvě třetí místa a to na okrskové soutěži v Písečné a pohárové soutěži v Košařiskách. Pohár za druhé místo si vybojovali na noční soutěži v Horní Lomné. Na denní soutěži, opět v Horní Lomné dokonce vyhráli. V okrskovém poháru naše družstvo získalo nejvíce bodů ze všech započtených soutěží a jsme tedy zaslouženým okrskovým vítězem. V okresním poháru naše mužstvo A skončilo na jednatřicátém místě, mužstvo B až na devětačtyřicátém místě ze šestasedmdesáti bodovaných družstev. Bohužel je to dáno zejména tím, že většina soutěží, na kterých jsme byli, nebyly zařazeny a bodovány do okresního poháru.
Družstvu žen se na devíti soutěžích dařilo tradičně o něco lépe než mužům a na okrskové soutěži byly třetí. Poháry za druhé místo si vybojovaly v Košařiskách, v Písku a na noční soutěži v Horní Lomné. Naše udatné ženy vyhrály soutěž v Bukovci i doma v Mostech a v okresním poháru je naše ženstvo na sedmnáctém místě ze třiatřiceti bodovaných družstev. Opět smůla, že do okresního poháru, byly bodovány pouze čtyři soutěže.
Družstvo starších mladých hasičů startovalo na pěti soutěžích a vyhráli třetí místo v Bukovci. Mladším mladým hasičům – družstvu „A“ se podařilo na devíti soutěžích vyhrát tři třetí místa a to v Dolní Lomné, Nýdku a Písku a tři druhá místa v Milíkově, Písečné a v Karpentné. Družstvo „B“ startovalo na šesti soutěžích a jednou byli druzí v Nýdku a jednou zvítězili v Milíkově.    
Další vítězství našeho týmu, jsme si odnesli z tradičně netradiční soutěže „Dřevěný Lojza“, která se letos konala v Písku. Ještě bych rád zmínil vynikající druhé místo našeho týmu v soutěži na akci Gulášfest. Naši členové se aktivně zapojili i do soutěže Karpatský šerpa, kde vlastně každý, kdo dorazil do cíle, zvítězil.
Zejména členové naší zásahové jednotky, se po celý rok věnují odborným školením zaměřeným k získání odborné způsobilosti, praktickému výcviku, teoretické a fyzické přípravě, které v minulém roce věnovali v součtu 2.162 hodin. Zúčastnili se celkem 240 zásahů, u kterých odpracovali v součtu 2.576 hodin. Všichni členové sboru, včetně zaměstnanců i studentů střední školy techniky a služeb Karviná, kteří u nás vykonávají odborný výcvik, odpracovali v celkovém součtu 4.473 hodin. V tomto součtu je i 1.710 hodin odpracovaných přímo pro naší obec, kdy zabezpečujeme vodní hospodářství obce, obsluhu plynových kotelen, technologii aqaparku a spoustu jiných služeb. Staráme se i o svěřenou techniku a věcné prostředky cca 476 hodin, atd. V souhrnu evidujeme za loňský rok u brigád, zásahů i u školení celkem 9.211 hodin a v systému nepřetržité pohotovosti jednotky, členové odsloužili celkem 71.893 hodin.
Zásahová činnost jednotky spočívala zejména v technických pomocech, jako je náhrada nefunkčního zařízení 49x, záchranné a likvidační práce při povodních 39x, odstraňování překážek 28x, odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu 25x, odstraňování nebezpečných stavů 22x, asistence u kulturních a sportovních akcí 16x, čerpání a odčerpávání vody 11x, havárie na vodním hospodářství obce 9x, odchyt zvířat 6x, uzavření tekoucí vody 5x a po jednom zásahu je záchrana osob a zvířat, spolupráce se složkami IZS, otevření uzavřených prostor, dohašování ohnisek po pálení, monitoring vodních toků, tedy celkem 215 technických havárií. Patnáctkrát jsme zasahovali u dopravních nehod, šestkrát u požárů a čtyřikrát jsme vyjeli i k planému poplachu.
Při událostech, byly zachráněny nebo evakuovány čtyři osoby. Patnáct osob bylo zraněno a dvě osoby zemřely. Během zásahů naší jednotky, nebyl žádný z našich hasičů zraněn.
Členové jednotky, během uplynulého roku absolvovali odborné kurzy, cyklická školení velitelů i strojníků, obsluhy motorových řetězových a rozbrušovacích pil, ale i IMZ ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, nebo IMZ poskytování první pomoci a do automobilky v Mladé Boleslavi jel rozstříhat pár nových aut za naší jednotku tentokrát Petr Dyrčik. Všichni členové jednotky, kteří se celý rok odborně připravovali, pak prošli závěrečným testem a jsou odborně, zdravotně a fyzicky způsobilí, vykonávat činnost v jednotce dle svého zařazení.   
Ze zásahů naší jednotky v loňském roce stojí za zmínku například dopravní nehoda osobního vozidla do železničního viaduktu, u které bohužel na místě zemřel spolujezdec, a těžce zraněného řidiče jsme vyprostili s pomocí hydraulického zařízení a předali zdravotní záchranné službě. Další tragická nehoda se stala na obchvatu, kde po srážce dvou osobních vozidle na místě zemřela dívka, její zaklíněnou babičku jsme s pomocí hydrauliky vyprostili, bohužel později zemřela. Při nehodě byl vážně zraněn i bratr dívky a řidič druhého vozidla. Jindy zase další řidič jel se svým BMV po obchvatu obce, nezvládl řízení a přeskočil s vozidlem místní komunikaci do skiareálu a skončil v protisvahu. Jednou takhle v neděli došlo k zahoření klimatizace v osobním vlaku CityElefant, který stál na nádraží, ale nakonec z toho bylo jen hodně kouře, vlak se jménem Klárka, jezdí vesele dál. Pak hořel les v Návsí i v Mostech, taky škola na Hrčavě, ale ta jen cvičně. Řízeně hořela dřevěnice na Šancích i včelín napadený morem. Měli jsme i sraženého chodce, který se pletl na silnici mezi celnicemi tak nešťastně až jej srazilo auto. Při té smůle ikdyž se proletěl vzduchem, měl neuvěřitelné štěstí a dohromady se mu skoro nic nestalo. Odchytávali jsme několik pejsků a řešili jsme i zraněnou poštolku. Planě jsme hledali paragladistu údajně zavěšeného na drátech. Likvidovali jsme nebezpečné včely, vosy i srně, na všemožných místech, dvakrát dokonce i v hrobech. V srpnu se v naší obcí trošku zdržely vydatné srážky a do toho se proháněl trošku silnější vítr. Neskutečné množství vody se vylilo z koryt několika potoků, cesty i sklepy rodinných domů se ocitly pod vodou a v železničním podchodu bylo půldruhého metru vody. A to ještě těsně před prvním výjezdem nám přímo do hasičárny uhodil blesk, vypadla elektřina, seškvařil se router, odešly antény, settopbox i subwoofer a dálkové spouštění sirény. Takže jsme se rozhodně nenudili. 
Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem na provoz ve výši 1.722.913 Kč, z čehož byly celkové dotace Moravskoslezského kraje ve výši 315.773 korun. Za provedené zásahy u dopravních nehod, nám pojišťovny za loňský rok vyplatily celkem 212.800 Kč a dalších 50.400 Kč nám ještě dluží. Podařilo se nám prodat už zastaralé, nepotřebné nebo nadbytečné věcné vybavení. Jednalo se o velkou sadu HVZ Lukas, dýchací přístroje Saturn i Pluto a přetlakový ventilátor Papin. Vše jsme prodali celkem za 166.201 Kč. Do rozpočtu nám byla připsána i částka 300 tisíc korun dotace MSK na pořízení dopravního automobilu, který jsme koupili v roce 2015. Z investičních prostředků jsme zatím čerpali v loňském roce jen 36.300 Kč na dopracování projektové dokumentace přístavby hasičské zbrojnice. Nyní máme snad už kompletní projekt, který prošel stavebním řízením a vypořádal se se všemi připomínkami a dvanáctého ledna nabyde právní moci stavební povolení. Finance ze státního, krajského a obecního rozpočtu na celou stavbu jsou zajištěny, v lednu bude zadáno výběrové řízení, vybrán zhotovitel a snad už v březnu zahájíme stavbu, která bude ukončená nejpozději v listopadu letošního roku. V rámci tohoto projektu přistavíme k hasičské zbrojnici novou garáž o rozměru 10x10,5m se dvěma výjezdovými vraty. Nové i staré garáže budou propojeny a ve starých garážích budou vyměněny i oboje vrata. Nad novou garáží přibude další služební byt pro hasiče, do kterého se bude vcházet vnějším schodiště od Sokolovny. Než vybraná firma zahájí stavební práce, musíme brigádnicky provést ještě demolici stávající autobusové zastávky, což věřím, že někteří z nás udělají s radostí.  
Ale zpět k čerpání rozpočtu na provoz. Největší objem financí, byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidla, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, nám zbylo vcelku málo financí na vybavení a věcné prostředky. Ale protože se nám podařilo nepotřebné prostředky prodat, tak jsme mohli zase jiné nové nakoupit. Pořídili jsme dva zásahové oděvy Taurus, jedny boty Fire Flash, dvě zásahové přilby Gallet F1SF, dvě svítilny Survivor LED, tři svítilny na přilby PELI 2410 LED obojí do výbušného prostředí. Koupili jsme přístroj DRAGER PAC 5500 na detekci oxidu uhličitého, pulsní oxymetr a kyslíkový redukční ventil Mediselect. Starý prodaný ventilátor Papin, jsme nahradili novým výkonným přetlakovým ventilátorem HONDA LAEDER MT236. Pořídili jsme tři kondenzační vysoušeče NEMAXX BT55X a vodní průmyslový vysavač Karcher. Koupili jsme i čtyři hadice C52 a novou turboproudnici k vysokotlaku. V loňském roce jsme z rozpočtu částečně hradili i generální opravu požárního čerpadla PS12 a v závěru roku, jsme ještě repasovali osvětlovací hlavici teleskopického stožáru naší CAS.
Takže by se mohlo zdát, že už máme všechno, co potřebujeme, ale je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Pokud nezvýšíme množství obměňovaných ochranných pomůcek, budeme mít čím dál větší problém dodržet jejich dobu použitelnosti a může se stát, že vlivem stáří, bude jejich ochrana pro zasahujícího hasiče pouze symbolická a vlivem toho, může dojít samozřejmě i ke zraněním.
To samé platí i o velitelském vozidle Nissan Patrol, které zejména vlivem používání i pro vodní hospodářství obce, dostává pořádně zabrat a jednoho krásného dne sloužit přestane.
Rozpočet obce na provoz naší jednotky pro letošní rok byl v prosinci schválen ve výši 1.817 tis. Kč. Jak už jsem se zmínil, tak v letošním roce budeme realizovat přístavbu hasičské zbrojnice a investiční prostředky na tento projekt počítají z částkou 5,4 milionu korun.
 
Náš spolek hospodaří i s vlastními prostředky, které se všichni snažíme jakýmkoli způsobem dát dohromady. Tak nejdříve příjmy. Na vedlejší hospodářské činnosti, což jsou zejména dovozy vody, rizikové kácení stromů, nebo požární asistence a různé výpomoci, jsme vydělali celkem 111.732 Kč. Je to čistý příjem, od kterého jsou už odečteny náklady na spotřebované pohonné hmoty ve výši 26.852 Kč.
Na Hasičském plese, jsme loni vydělali 96.226 Kč. Prodejem jídla a pití ve stáncích, jsme vydělali na akci Gulášfest a Beskydský železný hasič 10.834 Kč, na Hasičské soutěži 3.937 Kč a na akci Mostecké léto to bylo 15.679 Kč. Na soutěži Beskydský železný hasič jsme vydělali 2.962 Kč a na soutěži v požárním sportu dokonce 382 Kč, ale to jen díky uděleným grantům naší obce, která nám dala 15.000 Kč na pořízení vycházkových stejnokrojů a dalších osm tisíc na pořízení sportovních pohárů na všechny tři soutěže. Na bankovních transakcích, úrocích a platbách jsme vydělali 158,23 Kč. Podařilo se nám vybrat i zaplatit členské příspěvky a dokonce nám ještě zbylo 346 Kč.
No a následují už jen čisté výdaje a to 8.227 Kč výroční valná hromada. Na nákup, dovoz, postavení a nakonec i pokácení Májky, jsme vydali 3.798 Kč. V rámci Mší svatého Floriána, jsme vydali 2.871 Kč. Na soutěži Karpatský šerpa, jsme prodělali i přes granty a dary 1.840 Kč. Na různá školení a cvičení jednotky jsme vydali 3.955 Kč. Mladí hasiči navštívili kino v rámci volnočasových aktivit za 1.840 Kč.
Na svatební dary a dary k výročí jsme vydali celkem 2.740 Kč. Nakoupili jsme jeden pánský a tři dámské vycházkové stejnokroje, výčepní pistoli a robot ETA, vše za částku 27.457 Kč. Na všech soutěžích jsme vydali za startovné 8.778 Kč a na pohoštění 6.850 Kč. Na kancelářské potřeby šlo 2.059 Kč, noviny a časopisy za 1.320 Kč, výstrojní součástky 1.862 Kč, spotřební materiál za 1.238 Kč a na vybavení kulturní místnosti jako ubrusy, džbánky, skleničky, nože a podobně jsme vydali 11.187 Kč. No a nejvyšší výdajovou položkou, byla generální oprava sportovního čerpadla PS ve výši 80.450 Kč.
V letošním roce pořádáme 11. února, tradiční hasičský ples, určitě jste si všimli, že z důvodu přístavby, jsme přemístili rouru na Májku a tak nevím, jestli ji letos zase postavíme a pokácíme na novém místě pod obecním úřadem. V letošním roce bude hasičský veletrh Pyros, na který se určitě budeme chtít podívat. V květnu opět připravíme soutěž TFA Beskydský železný hasič a v červenci soutěž v požárním sportu, určitě bude i Karpatský šerpa, takže práce máme opět dost a dost. Samozřejmě musíme počítat i s nemalými technickými a provozními komplikacemi v souvislosti s přístavbou hasičské zbrojnice. Nebude lehké sladit tyto práce s činností spolku a zejména pak se zásahovou činností jednotky.
A aby toho nebylo málo, tak během příštích několika dnů budeme vědět, zda byl přijat projektový záměr na evropský projekt mezinárodní spolupráce, kde vedoucím partnerem je Město Jablunkov a partnery projektu jsou Obec Bukovec, Zywiecki okres, Obec Istebna, a náš spolek SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Mosty u Jablunkova. Finanční objem celého projektu je 1.762.000 EUR, možnost dotace je ve výši 85% a jen pro naši jednotku se počítá s výdaji ve výši 298.000 EUR což je přes 8 milionu korun. Plánujeme koupit dva technické automobily, nákladní přívěs, přívěsnou pracovní plošinu a terénní čtyřkolku. Vše je nyní v přípravné projektové fázi, kdy pokud bude přijat projektový záměr, tak se rozjede příprava projektu, tak aby se fyzicky zahájila realizace projektu v září letošního roku a do konce roku příštího, by se měl projekt zrealizovat a ukončit. To samozřejmě ponese sebou extrémní nároky, jak na profinancování, tak na administraci a samozřejmě i všestrannou spolupráci. V rámci tohoto projektu budou probíhat společná mezinárodní cvičení všech zúčastněných jednotek a budou prohloubeny a vytvořeny nové postupy přeshraniční zásahové spolupráce. Takže vyčkejme času a uvidíme, zda se nám podaří tento zdánlivě nedosažitelný cíl přivést k životu.
Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naši obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme. Tento celek může fungovat pouze, pokud se opravdu každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i naší Obci, která nám umožňuje naše poslání naplňovat.
 
Děkuji za pozornost.
 
 
Předneseno a schváleno na výroční valné hromadě, konané v hasičské zbrojnici v Mostech u Jablunkova dne 7.1.2017 v 17:00
 
 
                                                                       Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova 
05.09.2017 08:36:39
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one