Hasiči Mosty u Jablunkova
Jednotka požární ochrany JPO II, Tel: 558 368 150, 723 477 404, e-mail: hasici@mostyujablunkova.cz 

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva SDH Mosty u Jablunkova za rok 2017

 
K poslednímu dni uplynulého roku, je v našem spolku čtrnáct mladých hasiček a čtrnáct mladých hasičů ve věku do osmnácti let. Dále šestadvacet žen a osmačtyřicet mužů, kteří tvoří pětadvaceti člennou zásahovou jednotku JPO II. Celkem je tedy v našem spolku sto dva členů a jejich průměrný věk je šestadvacet let.
Uplynulý rok, byl pro nás všechny významný zejména provedením přístavby a stavebních úprav hasičské zbrojnice. Zhruba před čtrnácti lety vznikl první nápad na rozšíření naší hasičské zbrojnice, která už tehdy nesplňovala naše základní potřeby, jak nedostatečným a nevyhovujícím prostorem, tak veškerým svým zařízením a vybavením. V roce 2005, pak zima vykonala dílo zkázy a tak trošku nám pošramotila střešní konstrukci a museli jsme strhnout všechny poškozené komíny, aby někomu nespadly na hlavu i se střechou. Na jaře příštího roku, jsme zahájili rekonstrukci staré budovy hasičské zbrojnice. Vyměnili jsme staré shnilé okna za nové plastové, rozebrali a odstranili jsme starou střechu i s věží na sušení hadic, pak jsme provedli nadezdívku a vyzdění nového štítu, místo střešní valby a postavili jsme novou střechu, včetně naší nové podkrovní kulturní místnosti. V závěru roku, pak budova dostala i nový zateplený červený kabát. Celkové náklady této rekonstrukce ve výši 1.170.591 Kč, byly hrazeny z rozpočtu naší obce. Protože byla budova pojištěná, tak se podařilo získat na opravu částku 300 tisíc korun od pojišťovny. Náš spolek také přispěl na opravu a vybavení, částkou bezmála 120 tisíc korun a členové odpracovali na rekonstrukci 5.315 hodin.
Tato první etapa, nám sice přinesla trošku více místa, ale nevyřešila problémy s nedostatkem místa, zejména pro uskladnění a opravy zásahové techniky. V dalších letech, jsme postupně rekonstruovali koupelnu, převlékárny, kancelář i schodiště, ale techniku jsme měli roztahanou v garáži za poštou a  jednoho času dokonce i v garáži v sokolovně. Každodenní vytahování dvaceti věcí ven, kvůli jednoho založeného vybavení a pak zase vše zpět, nás dokonale vyškolilo ve skládání „tetris“. Pokud jsme chtěli něco z hasičské cisterny vytáhnout, nebo opravit, tak jsme museli s autem ven před garáž, protože v garáži bylo kolem auta, jen půl metru místa.
Několik dlouhých let, jsme usilovali o přístavbu garáží, až se objevila možnost dotace, která rozsvítila světýlko na konci tunelu. V předstihu se nám podařilo přesunout i autobusovou zastávku, která už nepřekáží, je bezpečnější, účelnější a bezesporu i pěknější. Projekt na stavební úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice nám vypracoval Petit atelier. Po nutných administrativních a byrokratických procedurách, jsme získali dotaci z Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR, ve výši 1.449.228,22Kč, Moravskoslezský kraj nás podpořil dotací ve výši 724.614,11Kč a zbytek ve výši 2.246.175,65Kč, byl hrazen z rozpočtu obce Mosty u Jablunkova. Celkové náklady stavby se vyšplhaly na částku 4.420.017,98Kč. Zhotovitelem stavby se po výběrovém řízení stala firma Zowada s.r.o. z Jablunkova. Stavební práce byly zahájeny 22.3.2017 a ukončení díla bylo naplánováno na 31.10.2017. Přístavbu tvoří garáž pro dvě hasičská vozidla, propojená se starou garáží i věží na sušení hadic. Byly instalovány nové sekční vrata i ve starých garážích. Nad novou garáží pak v podkroví vznikl druhý služební byt pro hasiče. Firma bohužel termín nestihla a kvalita stavebních prací, také není v požadované výši a tak se budou ještě některé nedostatky odstraňovat. Zpoždění stavby samozřejmě omezilo i naše práce spojené s rekonstrukcí, které nebyly předmětem zakázky a které si provádíme brigádně sami. Zatím jsme stihli provést pouze výmalbu starých garáží a převlékáren, výměnu starých svítidel, ale čeká nás instalace vzduchotechniky, dobíjení vozidel a rozmístění všeho vybavení, které si musí najít své optimální místo tak, aby nepřekáželo, ale bylo vždy připraveno po ruce.
V uplynulém roce, jsme i přes výrazná omezení a technické a organizační problémy spojené se stavbou, pořádali nebo se zúčastnili mnoha sportovních i kulturních akcí, zasahovali jsme u mnoha událostí, odškolili, odpracovali a odsloužili mnoho hodin.
Podařilo se nám zdárně připravit, zorganizovat, zabezpečit, prožít a opět u některých i kupodivu přežít, všechny akce.
V lednu, jsme zhodnotili naši činnost na výroční valné hromadě. V únoru, jsme pořádali tradiční hasičský ples. V březnu, v rámci přípravy stavby hasičské zbrojnice, jsme s radostí zlikvidovali překážející starou autobusovou zastávku. Posledního dubna, jsme pak vztyčili sousedskou Májku u zvonu, kterou jsme celý květen uhlídali a nakonec i společně pokáceli.
V květnu, ve vzpomínce na Svatého Floriána, jsme se společně se členy družebních sborů, zúčastnili Mše Svaté v kostele u nás v Mostech. Byli jsme společně s ostatními sbory na Floriánově Mši Svaté v Horní Lomné a byli jsme i na Mši Svaté ve Svrčinovci na Cyrila a Metoděje.
Dvacátého května vypukla mostecká megaakce, kdy jsme společně s GOTICem, pořádali Gulášfest a Beskydského železného hasiče. Soutěžilo se v kategoriích mladších mladých hasičů, mladých hasičů, juniorů, mužů do i nad pětatřicet let a v kategorii žen. Spojením obou akcí, ještě s řezbářským plenérem, přivedlo mnoho zvídavých a akcechtivých občanů a diváků. Je to samozřejmě velmi pořadatelsky náročné, ale určitě pro všechny přínosné spojení. V červnu jsme zajeli do Brna na veletrh PYROS
S našimi mladými hasiči, jsme prožili dvoudenní předsezónní soustředění u „Robinzona“ na Severce a na výšlapu přes vřesovou stráň až na Meguňky. Uspořádali jsme soutěž v požárním sportu a to jak v kategoriích mladších i starších mladých hasičů, tak žen i mužů. Tradičně proběhla i soutěž Karpatský šerpa, v níž se šerpové i šerpyně, pěkně zapotili. Po dlouhých letech se nám podařilo zorganizovat společně s našim družebním sborem z Horní Lomné zájezd do Lednic, kde jsme se podívali do skleníku a na překrásné exteriéry zámku. Po vyčerpávající prohlídce, jsme pak ještě na chviličku poseděli ve vinném sklípečku. V rámci ostatních akcí, jsme prodávali občerstvení ve stánku na Mosteckém létu i nově na Mostecké Zabíjačce. Oženili jsme Vojtu Lorka se Zuzankou, Davida Sobla s Vladěnkou a vdala se nám i Eliška Bazgierová, která si vzala Františka Turka.
V rámci preventivně výchovné činnosti, jsme společně s ostatními jednotkami a složkami IZS i horskou službou, prováděli ukázky techniky pro několik okolních škol v Bukovci.
Zúčastnili jsme se s naší zásahovou technikou dne IZS v Bystřici, dne dětí v Písku i v Návsí. Dvakrát v rámci akce Hasík, jsme prováděli ukázky naší techniky a vyprošťování osob z havarovaných vozidel i hašení požárů aut pro děti z naší základní školy. 
V rámci IMZ (instrukčně metodických zaměstnání) naší členové absolvovali už tradičně lednový pochod v dýchacích přístrojích na chatu Kamenitý. Po dva dny jsme ve Frýdku-Místku přenášeli hromady těl figurantů, kteří imitovali dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob pro nácvik osádek ZZS MSK. Členové jednotky se účastnili odborného školení poskytování první pomoci při dopravních nehodách v Ostravě i vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel v Nošovicích a Mladé Boleslavi.  
Výprava našich hasičů se účastnila skvělé zorganizované akce „VII MANEWRY RATOWNICZE ISTEBNA 2017“, kterou pořádá náš družební sbor.
V rámci mezinárodní spolupráce, jsme se členy družebního sboru, odehráli přátelské fotbalové utkání ve Svrčinovci, kde jsme s nasazením života uhráli remízu.
Dlouholetá spolupráce OSP Istebna - Centrum a SDH Mosty u Jablunkova, vyústila v realizaci projektu STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC. V rámci tohoto projektu se konalo ve dnech 27. a 28.7.2017, školení a cvičení v oblasti prevence a boje proti lesním požárům. Projekt získal spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A ČR-Polsko v rámci mikroregionálních fondů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu Polska.
Ve čtvrtek 27. července probíhalo odborné školení v hasičské zbrojnici OSP Istebna - Centrum. V rámci tohoto školení zástupce OSP Istebna – Centrum, seznámil přítomné s cílem společného projektu a Obcí Istebna. Zástupce správy lesů z oblasti Wisła, informoval o rozloze, povaze a struktuře lesů v této oblasti, do které spadá i Obec Istebna, dále pak informoval o protipožárních opatřeních a stavu lesních cest. Následné přednášky měli zástupci okresního velitelství (HZS) PSP z Cieszyna. Zabývaly se otázkami zákona o požární ochraně a organizačním i operačním řízení jednotek ve vztahu k požárům lesů. Zástupci hasičských sborů z České republiky a Slovenska, přiblížili ve svých projevech organizaci požární ochrany ve svých zemích a to zejména ve vztahu k poskytování přeshraniční spolupráce u společných cvičení a zásahové činnosti. Firmy Steo a Rosenbauer, nám představily moderní hasičské vybavení a firma Abakus Systemy Teleinformatyczne představila různé typy dronů, které mohou být využity pro potřeby požární ochrany. Tato firma ve svém příspěvku informovala i o právním rámci používání dronů.
V pátek 28. července 2017, proběhlo mezinárodní taktické cvičení na lesní požár "Las 2017". Místo události se nacházelo v lesnictví Olza, patřící do nadlesnictví Wisła, v Obci Istebna, nedaleko od požární nádrže v osadě Tokarzonka. Po vyhlášení poplachu, se cvičení v těžkém lesním terénu, zúčastnilo přes 200 hasičů z celkem 37 jednotek požární ochrany. Tři jednotky byly z České republiky a jedna jednotka ze Slovenska. Na místě, bylo cvičení řízeno z mobilního operační vozidla, se kterým přijelo krajské velitelství PSP z Katowic. Taktické předpoklady cvičení spočívaly v tom, že nejdříve byly k události povolány nejbližší jednotky z Obce Istebna, společně s jednotkami z České a Slovenské republiky. Požár se ale vlivem silného větru stále rozšiřoval, proto byly povolány další jednotky ze záchranného systému KSR-G okresu Cieszyn a odřad jednotek č.3 „Cieszyn 830-11”. Plocha požáru se rozšířila na 10 hektarů lesa, na kterém jednotky zasahovaly. Velitelem zásahu byl mł. bryg. Ryszard Kukuczka. Během cvičení bylo otestováno vybavení firmy Rosenbauer i ekologická hasiva. Byly využity data pořízené z dronu, které pomáhaly s koordinací jednotek a mapováním rozsahu požáru.
V rámci projektu, byl také vytvořen hasičský slovník česko-polský a polsko-český, abychom věděli jak se daný prostředek, technika, nebo činnost u sousedů pojmenuje.  
Dalším realizovaným mezinárodním projektem z fondu evropské unie CZ/PL překračujeme hranice 2014-2020 pod názvem Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí, jsme se zapojili do činností a cílů tohoto projektu. Původně jsme měli sami projekt s našim polským partnerem. Po různých dohodách, protože jsme měli stejné cíle, jsme spojili dva různé projekty v jeden. Nejdříve byl vyřazen náš polský partner a i přes náš nesouhlas a porušení ustanovení partnerské smlouvy ze strany vedoucího partnera projektu, kterým je město Jablunkov, jsme byli z tohoto projektu jako partner projektu vyřazení také. Přesto, že nám projekt žádnou novou techniku nepřinese, budeme se na něm podílet, aby se projekt ve svém cíli naplnil a hasiči v Jablunkově, Bukovci a zejména pak v Istebné o techniku nepřišli. Politickým rozhodnutím, přece nemůže být smazána vzájemná spolupráce hasičů, za to žádné peníze nestojí. 
 
Loňská sportovní sezóna dopadla nad očekávání velmi dobře. Největším naším úspěchem, bylo znovu třetí místo na krajské soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel, která se konala v květnu v Novém Jičíně. Umístění si vybojovalo družstvo ve složení: velitel Tomáš Kohut, zdravotník Petr Dyrčík, strojník Václav Kufa a hasič Václav Samiec.
V květnu začaly také soutěže v silových disciplínách TFA, do kterých se naši hasiči hlásí už řadu let. Zúčastnili jsme se soutěží v Hnojníku, Bystřici, Písečné, Mostech, Bukovci a Jablunkově. Mezi velké úspěchy patří první místo Vendy Sikorové, druhé místo Marie Heczkové a třetí místo Katky Bojkové na soutěži Hasič euroregionu v Bystřici, kde naše železné holky obsadily celou bednu. 
V Písečné Václav Samiec vybojoval druhé místo v kategorii „B“ a ve štafetě TFA naše družstvo Kubica, Karpecki, Kawulok a Klus získalo pohár za třetí místo. U nás v Mostech na Beskydském železném hasiči vyhrála v kategorii mladší mladí hasiči Klárka Němcová a třetí byl Marek Pyszko. V juniorech vyhrál Ondra Karpecki. Naše ženy, Gabka Szotkowská a Vendy Sikorová si vydřely druhé a třetí místo. A bodovali jsme i v kategorii mužů nad pětatřicet, kde vyhrál Václav Samiec a druhý byl Marián Reichenbach. V Bukovci železnou hasičku vyhrála Gabka Szotkowská a druhá byla Petra Samcová. Druhý byl ve své kategorii i Václav Samiec. Tomu se pak na jablunkovském finále dařilo ještě lépe a vyhrál jak tuto soutěž, tak celkově zvítězil a je ve své kategorii „B“ nejlepším beskydským železným hasičem. V této kategorii celkově na třetím místě skončil i Marián Reichenbach. V Jablunkově se ale dařilo i Gabce Szotkowské, která byla zase první a také celkově vyhrála a je nejlepší Beskydskou železnou hasičkou. Katka Bojková byla v Jablunkově druhá a celkově skončila na velmi dobrém třetím místě. Dalším nejlepším je Ondra Karpecki, který v kategorii junior v Jablunkově vyhrál a celkově se stává nejlepším juniorským Beskydským železným hasičem. V Jablunkově ještě složené družstvo vyhrálo druhé místo ve štafetě TFA.     
Samozřejmě jsme se zapojili i do klasických soutěží v požárním sportu a těch bylo taky hodně. Takže jen zhodnotíme nejlepší výsledky. Naše družstva mužů startovaly čtrnáctkrát a získaly tři třetí místa a to na okrskové soutěži v Písečné a pohárových soutěžích v Písku a v Košařiskách. Celkově družstvo skončilo na třetím místě v okrskové lize.
Družstvu žen se dařilo ve dvanácti soutěžích o poznání lépe, byly třetí v Písku, druhé v okrskové soutěži i na noční soutěži v Horní Lomné. Vyhrály na denní soutěži v Horní Lomné a také v Košařiskách.
Družstvo starších mladých hasičů na osmi soutěžích vybojovalo dvě třetí místa v Dolní Lomné a Karpentné a v okrskové lize skončilo na pěkném pátém místě. Družstva mladších mladých hasičů na třinácti soutěžích získala třetí místa v Bukovci, Nýdku, Písečné a Karpentné. Jedno družstvo dokonce v Karpentné zvítězilo a celkově se naší mladší umístili na třetím místě v okrskové lize.
Výsledky soutěže O pohár starosty OSH 2017, bohužel nejsou na stránkách OSH k dispozici, proto nevíme jak se naše družstva žen a mužů umístily v okresní konkurenci.
 
 
Na tradičně netradiční soutěži „Dřevěný Lojza“, která se loni konala v Horní Lomné, jsme si v náročných disciplínách vybojovali druhé místo. Ještě bych rád zmínil vynikající třetí místo našeho týmu v soutěži na akci Gulášfest. Naši členové se aktivně zapojili i do soutěže Karpatský šerpa, kde vlastně každý, kdo dorazil do cíle, zvítězil. V soutěži zvítězil náš tým hasičských šerpů pod názvem „PRSA“ Petr Dyrčík, Roman Adamiec a Václav Samiec. Na druhém místě v kategorii šerpyň doběhlo družstvo GPP Hasičky Samcová Petra, Szotkowská Gabča a Lysková Petra a děvčatům na prvním místě pomohla k vítězství v týmu naše Petra Kubiková.
 
Zejména členové naší zásahové jednotky, se po celý rok věnují odborným školením zaměřeným k získání odborné způsobilosti, praktickému výcviku, teoretické a fyzické přípravě, které v minulém roce věnovali v součtu 2.260 hodin. Zúčastnili se celkem 225 zásahů, u kterých odpracovali v součtu 2.228 hodin. Všichni členové sboru, včetně zaměstnanců i studentů střední školy techniky a služeb Karviná, kteří u nás vykonávají odborný výcvik, odpracovali na brigádách celkem 7.040 hodin. V tomto součtu je mimo jiné 3.171 hodin odpracovaných přímo pro naší obec, kdy zabezpečujeme vodní hospodářství obce, obsluhu plynových kotelen, technologii aqaparku a spoustu jiných služeb. Staráme se i o svěřenou techniku a věcné prostředky cca 480 hodin, atd. V souhrnu evidujeme za loňský rok u brigád, zásahů i u školení celkem 11.528 hodin a v systému nepřetržité pohotovosti jednotky, členové odsloužili celkem 92.611 hodin.
Zásahová činnost jednotky spočívala zejména v technických pomocech, jako je odstraňování překážek 45x, náhrada nefunkčního zařízení 35x, odstraňování nebezpečných stavů 33x, odchyt a likvidace nebezpečného hmyzu 28x, havárie na vodním hospodářství obce 20x, asistence u kulturních a sportovních akcí 11x, čerpání a odčerpávání vody 8x, odchyt zvířat 7x, otevření uzavřených prostor 3x, monitoring vodních toků 2x, uzavření tekoucí vody 2x, spolupráce se složkami IZS 2x, záchrana osob a zvířat 2x, a po jednom zásahu je monitoring, označování nebezpečných oblastí a průzkum, tedy celkem 201 technických havárií. Zasahovali jsme u deseti požárů, devíti dopravních nehod, tří úniků nebezpečných látek a vyjeli jsme i ke dvěma planým poplachům.
Při událostech, bylo zachráněno nebo evakuováno šest osob. Sedm osob bylo zraněno a tři osoby zemřely. Během zásahů naší jednotky, nebyl žádný z našich hasičů zraněn. Všichni členové jednotky, kteří se celý rok odborně připravovali, pak prošli závěrečným testem a jsou odborně, zdravotně a fyzicky způsobilí, vykonávat činnost v jednotce dle svého zařazení.   
Ze zásahů naší jednotky v loňském roce stojí za zmínku například požár dřevěnice v Horní Lomné, kde jsme si vcelku pěkně mákli a dřevěnici společně s hornolomňanskými, jablunkovskými a třineckými hasiči zachránili. Pak přišel požár rodinného domku v Bocanovicích, kam jsme doslova doklouzali jako na saních po sněhem zasypaných a zledovatělých silnicích a v domě „sběratelky“ jsme si opravdu sáhli na dno. Další podobný požár domu byl u nás v Mostech a doplatilo na něj i pět psů. Jiný požár tentokrát vypukl v lese v Dolní Lomné. Nepřístupný terén nám také prověřil naše hasiče a zejména Filip si uvědomil, že do zásahových bot jsou ponožky zásadní věc. Zasahovali jsme i v Jablunkově u požáru kuchyně v rodinném domě, kde hořela i plynová přípojka. V Bocanovicích na obchvatu celkem statečně hořel celý kamion i s protihlukovou stěnou.  
Na obchvatu obce došlo k další tragické nehodě dvou osobních vozidel a po čelní srážce byla jedna osoba usmrcená a další dvě zraněny. Vyjeli jsme i k dopravní nehodě osobního vozidla do Návsí, kde po nárazu do stromu zemřel řidič, a zůstala zaklíněná zraněná spolujezdkyně. U viaduktu se zase trefil autobus s lesní soupravou a sypalo se sklo z poloviny autobusu. Také jsme se po obchvatu a přilehlých stráních řádně proběhli s ovcemi, které se zaběhly podívat na nový asfalt. Nález starého granátu prověřil naši spolupráci i s pyrotechniky, no naštěstí se z toho vyklubal jen dutý obal skutečného granátu.
Trošku nás zase potrápily přívalové deštíčky, které opět vytopily několik sklepů. Pak zafoukaly i silnější větříčky, takže ke kvantům stromů, které jsme už pořezali, tak další napadaly na komunikace a další majetky, takže jsme po celý rok řezali, řezali a zase řezali. Takže jsme se rozhodně nenudili. 
 
Naše jednotka loni hospodařila s rozpočtem 6.524.531 Kč. Zásadní položku samozřejmě tvořila přístavba hasičské zbrojnice, o které jsem informoval už v úvodu této výroční zprávy. Tedy po odečtu peněz a dotací na přístavbu, zůstaly finance na provoz jednotky ve výši 2.377.000 Kč. Z této částky byly celkové dotace za zásahy mimo obec a na mzdy z moravskoslezského kraje a státního rozpočtu ve výši 408.092 Kč. Dále do rozpočtu obce dorazilo 156.800 Kč za zásahy jednotky u dopravních nehod.
 
Dostali jsme darem od České Republiky, hasičského záchranného sboru moravskoslezského kraje zachovalý technický automobil Mitsubishi L200 v krásné reflexní barvě. Auto bylo vyrobeno v roce 2004 a plnilo svou službu u lezeckého družstva v Ostravě. Po převodu jsme vozidlo trošku opravili, upravili a vybavili prostředky i novými pneumatikami a už drtí cesty u nás v Mostech. Toto vozidlo nahradilo náš velitelský automobil Nissan Patrol, který se nám pro nadbytečnost podařilo ještě výhodně prodat.
Největší objem financí, byl vyčerpán mzdovými náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, jak zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, tak i zaměstnanců na dohody v souvislosti se zabezpečením trvalé akceschopnosti jednotky. Mimo nejnutnější výdaje na pohonné hmoty, plyn, elektřinu, telefon, internet, PELIG, pojištění vozidel, školení, zdravotní prohlídky, opravy a údržbu techniky a budovy, nám zbylo něco málo financí na vybavení a věcné prostředky.
Pořídili jsme čtyři zásahové oděvy Taurus, sedmery boty Fire Flash, pět kombinéz LEZEC, patnáct kalhot PSII, čtyři páry zásahových rukavic, čtyři zásahové přilby Gallet F1SF, dvě svítilny Survivor LED, čtyři svítilny na přilby PELI 2410 LED obojí do výbušného prostředí. Koupili jsme kompletní sadu vakuových dlah do technického automobilu a doplnili jsme lezecké vybavení. Do cisterny jsme pořídili výkonnou elektrocentrálu HERON EGM 68, která zároveň slouží k nouzovému otevírání vrat v případě výpadku elektrické energie. Koupili jsme i dvě tlakové láhve 5L/20MPa pro zvedací vaky a pneumatické ucpávky, protože jsme už museli vyřadit ty staré, kterým skončila čtyřicetiletá životnost. Koupili jsme i nový přívěs s vysokou plachtou, abychom na něm mohli převážet i naší terénní čtyřkolku.   
Takže by se mohlo zdát, že už máme všechno, co potřebujeme, ale je pořád co doplňovat a zejména obměňovat. Pokud nezvýšíme množství obměňovaných ochranných pomůcek, budeme mít čím dál větší problém dodržet jejich dobu použitelnosti a může se stát, že vlivem stáří, bude jejich ochrana pro zasahujícího hasiče pouze symbolická a vlivem toho, může dojít samozřejmě i ke zraněním.
Rozpočet obce na provoz naší jednotky pro letošní rok byl v prosinci schválen ve výši 2.039 tis. Kč.
 
Náš spolek hospodaří i s vlastními prostředky, které se všichni snažíme jakýmkoli způsobem dát dohromady. Tak nejdříve příjmy. Na vedlejší hospodářské činnosti, což jsou zejména dovozy vody, rizikové kácení stromů, nebo požární asistence a různé výpomoci, včetně zajištění reklamy, jsme vydělali celkem 95.230 Kč. Je to čistý příjem, od kterého jsou už odečteny náklady na spotřebované pohonné hmoty i vodné. Na Hasičském plese, jsme loni vydělali 94.052 Kč. Prodejem jídla a pití ve stáncích, jsme vydělali na akci Gulášfest a Beskydský železný hasič 5.781 Kč, na Hasičské soutěži 6.160 Kč na akci Mostecké léto 6.548 Kč a nově na Mostecké zabíjačce 6.996 Kč. Od Obce Mosty u Jablunkova, jsme dostali 14.000 Kč na činnost, které jsme využili na nákup vycházkových stejnokrojů a sportovních dresů pro mladé hasiče. Dalších 10.000 Kč, jsme od obce dostali na jednorázové akce, tedy na soutěž Beskydský železný hasič, Soutěž v požárním sportu a soutěž Karpatský šerpa. Tyto nakonec díky grantu Obce Mosty u Jablunkova, finančnímu daru firmy Vitalplast ve výši 9.000 Kč, firmy BEREKA RaK ve výši 2.000 Kč a firmy Jana Szotkowská ve výši 2.000 Kč, skončily jen v menší ztrátě. Takže na soutěž Beskydský železný hasič, jsme doplatili 3.266 Kč, Soutěž v požárním sportu je v mínusu 190,50 Kč a Karpatský šerpa -33,50 Kč. 
Na výroční valnou hromadu jsme uvolnili 4.955 Kč, na stavění, hlídání a kácení Máje jsme vydali 1.351 Kč a na všechny Svaté Floriány, jsme vydali 4.259 Kč. Školení a cvičení jednotky 1.000 Kč, veletrh PYROS 1.620 Kč, zájezd Lednice 862 Kč. Soustředění mladých hasičů na Severce 2.154 Kč a ukončení jejich sezóny 1.093 Kč. Slavnostní otevření přístavby hasičské zbrojnice vyšlo naší pokladnu na 11.045 Kč. Bankovní transakce, úroky a platby nás vyšly na 289.93 Kč. Členské příspěvky jsme vybrali a zaplatili na okres, navíc se kupovaly nové průkazky, takže výdaj ve výši 950 Kč. Svatební dary, medaile a stužky celkem za 5.610 Kč. Gesce dotace MŠMT a ověřování listin nás vyšla na 3.200 Kč ikdyž jsme dotaci nedostali žádnou, protože byl zrušen program osm a nahrazen programem Můj klub, kde snad něco získáme. Nakoupili jsme hmotný majetek v celkové výši 42.585 Kč. Dva pánské a jeden dámský vycházkový stejnokroj, mrazničku BEKO, reprobedny Genius jako náhradu za bleskem zničenou sadu, set top box, termo hrnec a sportovní dresy pro mladé hasiče. Na mezinárodní spolupráci jsme vydali 680 Kč. Startovné v soutěžích TFA 4.620 Kč, požární sport mladí hasiči 300 Kč, startovné požární sport muži a ženy 2.850 Kč. Příspěvky na pohoštění na soutěžích v PS, muži 2.500 Kč, ženy 2.100 Kč a mladí hasiči 3.650 Kč. Kancelářské potřeby 2.718 Kč, hasičské noviny a časopisy 660 Kč, výstrojní součástky 2.256 Kč a sportovní vybavení za 498 Kč. Tedy když odečtu všechny příjmy od výdajů, tak jsme loni hospodařili s přebytkem 121.471,87 Kč.   
 
V letošním roce, plánujeme zakoupit elektročasomíru, jak pro požární sport tak pro TFA. Chceme si pořídit i dlouho omílaný historický prapor. Sportovci by měli být vybavení kvalitní sportovní obuví s hřeby, rychleschnoucími odolnými dresy a dalšími vychytávkami.
Uspořádáme 10. února, tradiční hasičský ples, určitě postavíme sousedskou Májku a navštívíme kostely u příležitosti Svatého Floriána. V květnu opět připravíme soutěž TFA Beskydský železný hasič, v červenci soutěž v požárním sportu, v srpnu bude Karpatský šerpa a letos bude v září v Mostech i Dřevěný Lojza. Takže práce máme opět dost a dost.
 
Na závěr chci Vám všem, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naši obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci opět zdůraznit, že poslání naší organizace je pomáhat lidem v nouzi a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme. Tento celek může fungovat pouze, pokud se opravdu každý člen svým dílem, do této činnosti zapojí. A samozřejmě naše poděkování patří i naší Obci, která nám umožňuje naše poslání naplňovat.
 
Děkuji za pozornost.
 
 
Předneseno a schváleno na výroční valné hromadě, konané v hasičské zbrojnici v Mostech u Jablunkova dne 6.1.2018 v 17:00
 
 
                                                                       Kohut Tomáš starosta SDH Mosty u Jablunkova 
08.01.2018 14:35:57
Hasiči Mosty
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one